Niedziela Estomihi

Hasło tygodniaOto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym (Łk 18, 31).

1.) Najbliższe nabożeństwo w kościele odbędzie się w środę 26 lutego o godz. 17.30. Będzie to nabożeństwo Słowa Bożego w Dzień Pokuty i Modlitwy, od którego rozpoczyna się czas pasyjny. Serdecznie zapraszam!

2.) Z kolei nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. odbędzie się w niedzielę za tydzień – 1 marca – o godz. 10.00, na które również gorąco zapraszam!

3.) W poniedziałek 24 lutego br. w domu parafialnym o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem, które chcą lepiej poznać tradycję i duchowość Kościołów wyrosłych z XVI-wiecznej Reformacji. Będziemy kontynuować temat związany z osobą i działalnością luterańskiego duchownego – ks. Dietricha Bonhoeffera, autora m.in. książki pt. „Naśladowanie”. Gorąco zapraszam!

4.) We wtorek 25 lutego o ustalonych porach odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży, w tym dla grupy konfirmacyjnej.

5.) Ponadto, w najbliższy wtorek bezpośrednio po lekcji religii o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam.

6.) Z kolei w czwartek 27 lutego o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie biblijne. Kontynuujemy analizę Listu do Rzymian ap. Pawła. Gorąco zapraszam do domu parafialnego.

7.) W piątek 28 lutego o godz. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej i studenckiej. Zapraszam!

8.) W dniach od 16 do 26 sierpnia br. w Jantarze w woj. pomorskim w ośrodku „Przystań przy lesie” odbywać się będzie obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla młodzieży konfirmacyjnej i pokonfirmacyjnej. Koszt obozu wynosi 1250 zł (obejmuje nocleg, wyżywienie i atrakcje). Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby chętne do wzięcia udziału w obozie mogą zapisywać swoje dzieci w kancelarii parafialnej wraz z wpisowym w wysokości 500 zł do 31 marca 2020 r. Więcej informacji można uzyskać u p. Grzegorza Frydy.

9.) Jest obecnie czas składania deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych oraz przekazywania 1 % na konkretny, wybrany cel. W zeszłym roku na cele diakonijne tą drogą nasza Parafia otrzymała sumę w wysokości w wysokości 13 337 zł.

W tym roku ponownie zachęcam do przekazania 1% na rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii!

Żeby 1 % z Państwa podatków trafił do naszej Diakonii parafialnej, należy w swoim formularzu zeznania podatkowego wpisać nr KRS organu prowadzącego, który posiada status organizacji pożytki publicznego. W naszym przypadku to nr KSR 0000260697 Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zaś w  w rubryce „Informacje uzupełniające” należałoby wpisać słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

 

ks. dr Dariusz Chwastek