Kategoria: Śp. Ks. gen. Adam Pilch

O śp. Ks. gen. Adamie Pilchu

Życiorys ks. Adama Pilcha

W katastrofie samolotu, lecącego na uroczystości rocznicowe do Katynia, zginął ks. płk Adam Pilch, pełniący obowiązki ewangelickiego Naczelnego Kapelana Wojskowego.

Ks. płk Adam Pilch urodził się 26 czerwca 1965 roku w Wiśle. Tam ukończył szkołę podstawową oraz technikum hotelarskie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1984 roku rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na wydziale teologii ewangelickiej. Studia teologiczne ukończył w 1989 roku, zdając egzamin magisterski.

Czytaj dalej

Forografie

Zdjęcia ks. gen. Adama Pilcha. Galeria będzie aktualizowana przez przyjaciół śp. ks. Adama, którzy nadeślą zdjęcia z prywatnych zbiorów.

Kondolencje

“Pan jest opoką i twierdzą moją i wybawieniem moim” 2Sm 22,2

Ks. płk Adam Pilch
26.06.1965 – 10.04.2010

proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
1993 – 2010
zastępca Naczelnego Kapelana Wojskowego
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego
w drodze na uroczystości katyńskie.

O czym zawiadamiają pogrążeni w
głębokim smutku parafianie
parafii Ewangelicko Augsburskiej
Wniebowstąpienia Pańskiego
w Warszawie

Czytaj dalej

Uroczystości pogrzebowe

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. płk. Adama Pilcha.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Adama Pilcha odbyły się 24.04.2010r. o godz: 9:30
w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego ul. Puławska 2a.

Życzeniem Rodziny śp. ks. płk. Adama Pilcha jest, aby zamiast kwiatów na uroczystość pogrzebową,
złożyć ofiarę na pracę z dziećmi i młodzieżą w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Konto bankowe parafii

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego
ul. Puławska 2a
02-566 Warszawa

Nr: 51 1020 1068 00001802 0000 0315

Nr IBAN (dla wpłat z zagranicy) PL51 1020 1068 0000 1802 0000 0315
Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW