Osoby, które chcą wstąpić do naszego Kościoła, a nie były ochrzczone, są przyjmowane do Kościoła poprzez Chrzest Święty. Akt ten poprzedzony jest przez trwający od ok. sześciu miesięcy do roku okres przygotowawczy. W tym przypadku Chrzest Święty jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza.

Natomiast osoby, które zostały ochrzczone w innych Kościołach chrześcijańskich, są przyjmowane po analogicznym, co w przypadku osób nieochrzczonych okresie przygotowawczym przez akt konwersji, czyli uroczyste wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (z kwestii formalnych należy dostarczyć do parafii odpis aktu Chrztu Św. z macierzystej parafii). Świadkami konwersji powinny być co najmniej dwie osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego, które po dokonanym obrzędzie wraz z wstępującym do Kościoła oraz księdzem podpisują odpowiedni protokół. Podczas konwersji osoba pragnąca wstąpić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przysięga wierność aż do śmierci Chrystusowi oraz nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a także dbanie o dobro wspólnoty.

W pierwszej kolejności zapraszamy osoby myślące o konwersji do uczestnictwa w nabożeństwach, które odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 10.00 a także w tygodniu w okresie Adwentu i Czasu Pasyjnego.

Następnie zachęcamy do kontaktu z duchownym parafii.