Kategoria: Nabożeństwa domowe (strona 1 z 2)

Nabożeństwa na YouTube

W Wielki Piątek i w Wielkanoc o godzinie 10:00 na naszym kanale na portalu YouTube odbędą się nabożeństwa Słowa Bożego z naszej Parafii – przygotowaliśmy je specjalnie dla Was. Zachęcamy, abyście poinformowali o tym rodzinę i znajomych parafian. Przeżyjmy te święta wspólnie, pomimo tego, że będziemy osobno!
Kanał naszej Parafii na YT: Parafia Wniewobowstąpienia Pańskiego [YouTube]

Nabożeństwa online święta

Kazanie – Niedziela Palmowa

Kiedy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego i spoczywał przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie z prawdziwym olejkiem nardowym, bardzo kosztownym. Rozbiła naczynie i wylała olejek na Jego głowę. Niektórzy z obecnych tam oburzali się: Po co takie marnotrawstwo olejku? Można było przecież ten olejek sprzedać za więcej niż trzysta denarów, a pieniądze rozdać ubogim. I ganili ją. Jezus zaś powiedział: Zostawcie ją! Dlaczego wyrządzacie jej przykrość? Spełniła wobec Mnie dobry uczynek. Ubodzy bowiem zawsze są wśród was i kiedy zechcecie, możecie im wyświadczyć dobro. Mnie jednak nie zawsze mieć będziecie. To, co miała uczynić, uczyniła. Zawczasu namaściła Moje ciało na pogrzebanie. Zapewniam was, że gdziekolwiek na świecie będzie głoszona Ewangelia, będzie się również opowiadać o tym, co zrobiła ta kobieta, aby o niej pamiętać.
Mk 14, 3-9

Czytaj dalej

Nabożeństwo domowe w Niedzielę Palmową

Nabozenstwo domowe w Niedz ielę Palmową – wersja 1

Nabozenstwo domowe w Niedz ielę Palmową – wersja 2

Tygodniowe nabożeństwo domowe po 5. Niedzieli w Czasie Pasyjnym (Judica) – materiały

Tygodniowe nabozenstwo domowe po 5. Nie dzieli w Czasie Pasyjnym – wersja 1

Tygodniowe nabozenstwo domowe po 5. Nie dzieli w Czasie Pasyjnym – wersja 2

Nabożeństwo tygodniowe po 5. Niedzieli w Czasie Pasyjnym – Judica

Jeden z powieszonych złoczyńców urągał Mu i mówił: Czy nie Ty jesteś Mesjaszem? Ocal siebie samego i nas. W odpowiedzi drugi skarcił go i powiedział: Czy ty się Boga nie boisz? Ponosisz przecież tę samą karę. My co prawda sprawiedliwie otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do Twojego Królestwa. Odpowiedział mu: Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju.

Łk 23, 39-43

Czytaj dalej

Nabożeństwo domowe w 5. Niedzielę w Czasie Pasyjnym (Judica)

Nabozenstwo domowe w 5. Niedziele w Czasie Pasyjnym – wersja 1

Nabozenstwo domowe w 5. Niedziele w Czasie Pasyjnym – wersja 2

Kazanie na 5. Niedzielę Czasu Pasyjnego – Judica

5. Niedziela Czasu Pasyjnego – Judica

Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą miasta. Wyjdźmy więc Mu na spotkanie poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego.

Hbr 13, 12-14 

Czytaj dalej

Tygodniowe nabożeństwo domowe po 4. niedzieli w czasie pasyjnym (Laetare)

Tygodniowe nabozenstwo domowe po 4. Niedzieli w Czasie Pasyjnym – wersja 1

Tygodniowe nabozenstwo domowe po 4. Niedzieli w Czasie Pasyjnym – wersja 2

Nabożeństwo tygodniowe po 4. Niedzieli Czasu Pasyjnego – Laetare

Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?

Mt 26, 57-68

Czytaj dalej

Nabożeństwo domowe w 4. Niedzielę Czasu Pasyjnego (Laetare)

Nabozenstwo domowe w 4. Niedziele w Czasie Pasyjnym – wersja 1

Nabozenstwo domowe w 4. Niedziele w Czasie Pasyjnym – wersja 2

Poprzednie artykuły