Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego powinny być członkami parafii, na terenie której zamieszkują. W związku z powyższym przeprowadzka do Warszawy powinna pociągać za sobą zmianę przynależności parafialnej.
Aby stać się członkiem naszej Parafii należy powiadomić o swoim zamiarze dotychczasową parafię i poprosić o wydanie kartoteki lub przesłanie jej do kancelarii parafialnej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.