Kategoria: Nabożeństwa (strona 1 z 6)

Plan nabożeństw i spotkań w czerwcu 2019

Plan nabożeństw i spotkań w czerwu 2019

Plan nabożeństw i spotkań w maju 2019

Plan nabożeństw i spotkań w maju 2019

Plan nabożeństw w maju 2019

Hasło miesiąca: „Nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz ciebie” (2 Sm 7, 22).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w kwietniu 2019

Hasło miesiąca: „Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż  do skończenia świata” (Mt 28, 20).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w marcu 2019

Hasło miesiąca: „Zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie jemu (1 Sm 7, 3).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w lutym 2019

Hasło miesiąca: „Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” (Rz 8, 18).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w styczniu 2019

HASŁO ROKU: „Szukaj pokoju i dąż do niego”. (Ps 34, 15)

HASŁO MIESIĄCA: „Bóg mówi: Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią”. 1 Mż 9,13

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w grudniu 2018

Hasło miesiąca: „Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali” (Mt 2, 10)

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w październiku 2018

Hasło miesiąca: „Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie

moje nie jest zakryte przed Tobą”(Ps 38, 10).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw we wrześniu 2018

Hasło miesiąca: „Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył

w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca” (Kzn 3, 11). 

Czytaj dalej

Poprzednie artykuły