Kategoria: Nabożeństwa (strona 1 z 5)

Plan nabożeństw w grudniu 2018

Hasło miesiąca: „Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali” (Mt 2, 10)

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w październiku 2018

Hasło miesiąca: „Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie

moje nie jest zakryte przed Tobą”(Ps 38, 10).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw we wrześniu 2018

Hasło miesiąca: „Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył

w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca” (Kzn 3, 11). 

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w sierpniu 2018

Hasło miesiąca: „Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim” (1 J 4, 16).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w lipcu 2018

Hasło miesiąca: „Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości” (Oz 10, 12).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w czerwcu 2018

Hasło miesiąca: „Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli” (Hbr 13, 2).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w maju 2018

Hasło miesiąca: „Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy” (Hbr 11, 1).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w kwietniu 2018

Hasło miesiąca: „Jezus rzekł: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w marcu 2018

Hasło miesiąca: „Jezus mówi: Wykonało się!” (J 19, 30).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw w lutym 2018

Hasło miesiąca: „Bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił” (5 Mż 30, 14).

Czytaj dalej

Poprzednie artykuły