Ks. dr Dariusz Chwastek urodził się 4 grudnia 1973 r. w Cieszynie. W latach 1993-1998 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Lipsku. Został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP dnia 14 listopada 1999 r. Służbę kościelną pełnił w parafiach diasporalnych: od września 1999 r. w Sycowie na Dolnym Śląsku, od 2000 roku w Radomiu i Kielcach. W 2004 roku został skierowany do pracy w parafii Św. Trójcy w Lublinie, jako proboszcz-administrator. W roku 2006 r., został tam wybrany proboszczem.

W czerwcu 2002 r., obronił na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozprawę doktorską “Egzystencja a słowo. Program demitologizacji jako próba aktualizacji nauki o usprawiedliwieniu według Marcina Lutra”. Jest specjalistą w zakresie etyki teologicznej, filozofii religii i teologii systematycznej, starszym wykładowcą Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Od września 2002 roku jest przedstawicielem Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP w Komisji Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego Starego Testamentu Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Publikacje ks. dra Dariusza Chwastka można znaleźć m. in. w “Studia Oecumenica”, “Myśli Protestanckiej”, “Studiach Humanistyczno–Teologicznych” i “Roczniku Teologicznym ChAT”.

Dnia 10.02.2013r. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, pod przewodnictwem ks. bpa Jana Cieślara w pierwszej turze głosowania wybrało na swojego proboszcza ks. dra Dariusza Chwastka. Uprawnionych do głosowania było 396 osób. W wyborach wzięło udział 175 osób, kandydatura ks. dra Chwastka uzyskała 105 głosów.

Instalacja na proboszcza w naszej parafii odbyła się dnia 9 czerwca 2013 r., opis jest na naszej stronie internetowej.

Ks. dr Dariusz Chwastek jest żonaty z dr Anną Mikler-Chwastek. Pastorostwo mają dwie córki – Aleksandrę i Hannę.

xchwastek

 

Ks. Wiktoria Matloch urodziła się 26 czerwca 1992r. w Oświęcimiu, pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego z przygranicznego miasta Cieszyna. W latach 2011-2016 studiowała w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na kierunku teologia ewangelicka. Studia ukończyła broniąc pracę magisterską z zakresu teologii praktycznej- duszpasterstwo wśród osób chorych i umierających. W tym samym roku obroniła również pracę licencjacką z pracy socjalnej opisując działalność diakonijną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Po odbyciu praktyk w Parafii E-A w Bielsku oraz Krakowie została ordynowana na duchownego w posłudze diakona 5 stycznia 2019 r. w Cieszynie oraz skierowana do służby w Krakowie (lata służby 2019-2022). W maju 2022 r. została ordynowana na duchownego w posłudze prezbitera (księdza). Od września 2022 r. pełni służbę wikariusza Parafii E-A Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

W latach 2017-2019 studiowała również na uczelni Ignatianum w Krakowie pedagogikę z terapią szkolną a od roku 2022 bierze udział w kursie psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin w Krakowskiej Fundacji Marii Orwid w Krakowie.