Kategoria: Ogłoszenia parafialne (strona 1 z 31)

Ogłoszenia, 4 sierpnia 2019

Hasło tygodniaJuż nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. (Ef 2, 19)

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 28 lipca 2019

6. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodniaTeraz tak mówi PAN, Ten, który stworzył ciebie, Jakubie, i ukształtował cię, Izraelu: Nie bój się, bo cię odkupiłem, wezwałem po imieniu, należysz do Mnie! (Iz 43, 1 – BE)

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 21 lipca 2019

5. Niedziela po Trójcy Świętej

 Hasło tygodnia„Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od was więc to pochodzi, lecz jest darem Boga” (Ef 2, 8 – BE). 

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 14 lipca 2019

4. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia„Jedni drugich ciężary noście, i tak wypełnicie prawo Chrystusa” (Ga 6, 2 – BE).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw i spotkań w lipcu 2019

Plan nabożeństw i spotkań w lipcu 2019

Ogłoszenia, 7 lipca 2019

3. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia„Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19, 10 – BE)

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 30 czerwca 2019

2. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11, 28). 

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 23 czerwca 2019

1. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi” (Łk 10, 16).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 16 czerwca 2019

Święto Trójcy Świętej 

Hasło tygodnia„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” (Iz 6, 3).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 9 czerwca 2019

Konfirmacja

Hasło tygodnia„Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem (J 15, 16a).

Czytaj dalej

Poprzednie artykuły