Kategoria: Diakonia

1% na działalność parafialnej służby diakonijnej

Możesz przekazać swój 1% podatku finansując w ten sposób działalność diakonijną w naszej Parafii. Aby to się udało należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT 39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku. W rubryce „Cel szczegółowy” należy wówczas wpisać „Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie”. W ten sposób Urząd Skarbowy przekaże wparcie do Diakonii Polskiej, która następnie prześle całą kwotę na konto naszej Parafii finansując w ten sposób naszą działalność diakonijną. Powyższe informacje obowiązują zarówno formularzy wypełnianych w sposób tradycyjny jak i przez e-PIT.
Z góry dziękujemy za wsparcie służby diakonijnej.

diakonia - 1% podatku

Diakonia

„Nie ma teraz większej służby od miłości chrześcijańskiej, która pomaga i służy potrzebującym” (ks. dr Marcin Luter). Okazywanie pomocy potrzebującym ma wiele wymiarów. Nie tylko poprzez wsparcie materialne, lecz także poprzez dawanie siebie – swojego czasu, uwagi, współczucia. Kluczem do skutecznego działania jest wyobraźnia. Warto pamiętać o upływie czasu, który prowadzi ku obniżonej sprawności, pojawiają się choroby, czasami osamotnienie. Nie wszyscy starzejemy się pogodnie. Możemy jednak pomagać w lepszym przeżywaniu starości.
„Dobroć jest czymś tak prostym, być zawsze dla innych, nigdy nie szukać siebie”(Dag Hammarskjőld). Nasza parafialna diakonia wspiera nie tylko starszych parafian – choć to najliczniejsza grupa otoczona opieką, ale wszystkich, bez względu na wiek, którzy wsparcia potrzebują. Wśród objętych pomocą są nie tylko nasi współwyznawcy. W ciągu roku przygotowywanych jest kilkadziesiąt paczek żywnościowych, odzieżowych i ze środkami czystości. Udzielane jest także wsparcie finansowe, np. poprzez refundację recept. Pracownik naszej diakonii – pani Barbara Walewska – pomaga wszystkim objętym opieką w kontaktach z lekarzem, urzędami, w dotarciu do kościoła, w zakupach i porządkach. Dysponujemy w Parafii magazynkiem ze sprzętem rehabilitacyjnym i środkami sanitarnymi.
Parafialna diakonia zaprasza wszystkich do włączenia się w nasze działania. „Czyń to, co możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś”(Theodore Roosvelt). Wystarczy tylko zainteresować się, czy w drodze na nabożeństwo możemy komuś zapewnić miejsce w naszym samochodzie. Może znajdziemy czas, aby porozmawiać, choćby telefonicznie z parafianinem, który ze względu na wiek lub zdrowie nie może regularnie uczestniczyć w nabożeństwach i spotkaniach parafialnych. Postarajmy się wspierać wszelkie organizowane w Parafii kiermasze, kwesty i loterie, których celem jest wspomaganie działalności diakonijnej. Nie wiesz, w jaki sposób mógłbyś pomóc naszej parafialnej diakonii? – Zapytaj o to w kancelarii, przekaż swój numer telefonu. Jeśli nie dziś, to za jakiś czas twoja pomoc może okazać się potrzebna.

Barbara Walewska