24.02.2020 Spotkanie osób zainteresowanych ewangelicyzmem