„Błogosław, duszo moja, PANA, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!” (Ps 103, 2).

1.) Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się za tydzień – 29 września ogodz. 10.00. Gorąco zapraszam.

2.) W poniedziałek 23 września ogodz 18.00 odbędzie się zebranie Rady Parafialnej. Członków Rady serdecznie zapraszam!

3.) W imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie zapraszam na powakacyjne spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE), które odbędzie się również w poniedziałek 23 września o godz. 17.30. Swoimi wrażeniami  z podróży do Malezji podzieli się pan Ryszard Stykowski, który wygłosi prelekcję połączoną z pokazem slajdów pt. „Mile widziane, czyli Paczka w podróży – Malezja 2019”.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Zapraszam w imieniu organizatorów!

4.) Lekcje religii dla dzieci i młodzieży w naszym Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym odbywają się we wtorki oraz w niedziele o ustalonych porach. Podobnie we wtorki o godz. 17.15 odbywają się zajęcia dla grupy konfirmacyjnej.   

5.) Ponadto również w najbliższy wtorek o godz. 18.15 odbędzie się kolejna próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam chórzystów i chórzystki. A także zachęcam do dołączenia do chóru te osoby, które chciałyby się włączyć w taką aktywną formę działalności parafialnej! Jest na to bardzo dobry moment!

6.) W czwartek 26 wrześniaw sali parafialnej odbędzie się kolejne spotkanie biblijne. Rozpoczynamy analizę Listu do Rzymian apostoła Pawła. Serdecznie zapraszam na godz. 17.00!

7.) W piątek 27 września br. o godz. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się także kolejne spotkanie dla młodzieży. Zapraszam wszystkich, a więc zarówno osoby, które dotychczas regularnie uczestniczyły w tych spotkaniach, jak również te, które dotąd nie miały okazji uczestniczyć w pracach grupy młodzieżowej.

8.) Uwadze Zboru polecam bieżący nr „Zwiastuna Ewangelickiego”.

 

ks. dr Dariusz Chwastek