Sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14)

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

Przygotowujemy się na dni świąteczne, w czasie których przypominamy sobie, że w odległym zakątku świata, w trudnych okolicznościach, pośród zimowej nocy, daleko od ciepłych zajazdów i przytulnych ludzkich siedzib narodził się Ten, który przyniósł ludziom Radosną Nowinę.

W ten niezwykły sposób Bóg odpowiedział na wołanie człowieka o zbawienie, o wolność, o pokój i nadzieję. Odpowiedział samym Sobą, ponieważ to On jest odpowiedzią na nasze pragnienie wolności, pokoju i nadziei, na nasze pragnienie życia, i to życia wykraczającego poza horyzont doczesności.

Logika wcielenia jest paradoksalna – oto dziewica zostaje Matką, nowo narodzone Dziecko okazuje się wszechmocne, ludzie otrzymują wielką mądrość, a najdrobniejsze sprawy i czyny stają się bardzo ważne, jeżeli są tymi, poprzez które powierzamy siebie Bogu.

On, który dając nam Siebie, obdarzył nas wszystkim, chce, byśmy dali Mu to, co mamy oraz to, kim jesteśmy, choćbyśmy nosili w sobie plątaninę problemów, rozczarowań, frustracji i wątpliwości. On, który daje nam Siebie, oczekuje, że ze swojej strony zrobimy to samo i konsekwentnie – od początku do końca.

Pamiętajmy, że On nie jest gdzieś daleko od nas – to jest Emmanuel, a więc Bóg z nami! Jako taki jest Darem Boga dla nas! Mówmy o tym nieustannie! I w ten sposób umacniajmy się nawzajem!

W imieniu pracowników i wolontariuszy naszej Parafii życzymy Wam spokojnego wejścia w Święta Bożego Narodzenia oraz błogosławionego Nowego 2018 Roku!

 

ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz

Paweł Niemczyk, prezes Rady Parafialnej

 

Warszawa, Boże Narodzenie A.D. 2017

20060223-img_1463