Grafika koronawirus w kościele

Szanowni Państwo!
Od niedzieli 7-go czerwca br. wznawiamy w naszym kościele nabożeństwa Słowa Bożego oraz niektóre spotkania parafialne w domu parafialnym. Pragniemy podkreślić, że wciąż obowiązują nas rządowe zalecenia utrzymania dystansu społecznego, w związku z czym w budynku kościelnym może się znaleźć jedynie 60 osób. Poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji organizacyjnych dotyczących obecności podczas nabożeństw w najbliższym czasie i zarazem uprzejmie prosimy o zastosowanie się do tych wytycznych:
1.) Przy wejściu do kościoła dezynfekujemy dłonie za pomocą dystrybutora z płynem do dezynfekcji, który znajduje się w przedsionku.
2.) Przy wejściu do kościoła będzie sporządzana lista wszystkich osób (imię i nazwisko oraz nr telefonu), które wezmą udział w nabożeństwie. Za sporządzenie takiej listy będzie odpowiedzialna Rada Parafialna. Lista będzie do wyłącznego wglądu Proboszcza i Rady Parafialnej.
3.) W czasie nabożeństw zajmujemy co drugą ławkę i staramy się zachowywać odstęp 2 metrów (nie dotyczy członków rodzin); należy przebywać w maseczkach lub chustach zasłaniających nos i usta. Z obowiązku tego wyłączone są tylko mające przeciwwskazania zdrowotne oraz osoby sprawujące kult religijny.
4.) Podczas wychodzenia z kościoła również utrzymujemy odległość 2 metrów.
5.) Prosimy o nie gromadzenie się w grupach i po zakończeniu nabożeństwa udajemy się bezpiecznie do domów.
6.) W czasie nabożeństw nie odbywają się lekcje religii ani zajęcia świetlicowe dla dzieci.
7.) Po nabożeństwach nie odbywają się „kawiarenki” w domu parafialnym.
Oprócz tych informacji pragniemy przekazać, że równolegle z nabożeństwami w kościele na kanale Parafii na YouTube będą się odbywać w czerwcu premiery nagranych wcześniej nabożeństw – tak jak to miało miejsce dotychczas.
Mimo ograniczeń, które jesteśmy zobowiązani przestrzegać, cieszymy się, że będziemy mogli się wreszcie osobiście spotkać przy ul. Puławskiej 2A. Gorąco prosimy jednak o ostrożność i odpowiedzialne zachowanie, by minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.
Prosimy o przekazanie tych informacji Państwa Bliskim oraz Znajomym.

Pozostajemy z życzeniami Bożego pokoju i zdrowia!
Proboszcz wraz z Radą Parafialną

Warszawa, 5 czerwca 2020 r.