Szukasz miejsca w Przedszkolu lub Szkole Podstawowej dla swojego dziecka? Placówki oświatowe prowadzone przez Fundacje Ewangelickie Towarzystwo
Oświatowe rozpoczęły rekrutację do Przedszkola „Szkrabki” i Szkoły
Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego. By wziąć udział w
rekrutacji do klas 0 i 1 oraz rekrutacji uzupełniającej do klas
starszych (w miarę wolnych miejsc) prosimy o kontakt z sekretariatem
Przedszkola (sekretariat@szkrabki.pl) lub Szkoły Podstawowej (sekretariat@linde.waw.pl). Więcej informacji dotyczących sposobu nauczania można znaleźć na stronach internetowych Przedszkola (http://www.szkrabki.pl) oraz Szkoły Podstawowej (http://www.linde.waw.pl).
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!