30.12.2019 Spotkanie osób zainteresowanych ewangelicyzmem