Święto Trójcy Świętej 

Hasło tygodnia„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” (Iz 6, 3).

1.)Najbliższe nabożeństwoze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się za tydzień– 3 czerwcao godz. 10.00. Gorąco zapraszam!

2.) We wtorek 29 czerwca br.o ustalonych porach odbędą się zarówno lekcje religii dla dzieci i młodzieży, jak i kolejnapróbachóru parafialnego o godz. 18.15. Chórzystki i chórzystów serdecznie zapraszam.

3.) Wśrodę 30 maja o godz. 18.00 wdomu parafialnym odbędzie się kolejne spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem, które chcą lepiej poznać tradycję i duchowość Kościołów wyrosłych z XVI-wiecznej Reformacji. Ponownie będziemy mówić o relacji myzyki i Słowa. Gorąco zapraszam!

4.) W czwartek 31 maja nie odbędzie się spotkanie biblijneze względu na dzień wolny od pracy związany z (katolickim) świętem Bożego Ciała. Z kolei w piątek1 czerwca nie odbędzie się spotkanie młodzieży.

5.) Uwadze Zboru polecam także bieżącynumer biuletynu parafialnego – „Nasza Parafia”, któryjest do pobrania przy wyjściu z kościoła. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na tej stronie (po prawej stronie: Parafialny Biuletyn Informacyjny).

 

ks. dr Dariusz Chwastek