Druga Niedziela w Adwencie

 Hasło tygodniaWyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze (Łk 21, 28).

1.) Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w czwartek 14 grudnia o godz. 17.30. Będzie ono miało charakter nabożeństwa Słowa Bożego i odbędzie się w domu parafialnym. Serdecznie zapraszam.  

2.) Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień, 17 grudnia, o godz. 10.00.

3.) W poniedziałek 11 grudnia o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie adwentowe członków i sympatyków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

4.) We wtorek 12 grudnia br. o ustalonych porach odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży, w tym dla grupy konfirmacyjnej.

5.) Ponadto, również w najbliższy wtorek bezpośrednio po lekcji religii o godz. 18.15 odbędzie się kolejna próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam.

6.) W środę 13 grudnia br. odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem, które chcą lepiej poznać tradycję i duchowość Kościołów wyrosłych z XVI-wiecznej Reformacji. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30. Serdecznie zapraszam!

7.) W piątek 15 grudnia o godz. 19.00 odbędzie się wieczór adwentowy dla młodzieży. Tym razem nasza młodzież postanowiła zaprosić do siebie grupy młodzieżowe z trzech warszawskich Parafii ewangelickich! 

8.) Kontunuujemy diakonijną akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W ramach tej akcji rozprowadzamy świece, które dostępne są w kilku wariantach. Świece dostępne są w punkcie z wydawnictwami przy wyjściu z kościoła.

Tegoroczna akcja jest już 18-tą edycją ekumenicznego dzieła realizowanego z myślą o dzieciach. Dochód z rozprowadzania świec zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom. (Oprócz Diakonii naszego Kościoła w akcji biorą również udział Caritas Polska Kościoła rzymskokatolickiego i Dzieło Miłosierdzia ELEOS Kościoła Prawosławnego w Polsce).

W tym roku akcja przebiega pod hasłemMiłosierdzie jest jedno”. Organizatorzy zwracają w ten sposób uwagę na potrzebę miłości oraz mądrego i aktywnego współczucia, które przejawia się w konkretnej pomocy.

9.) W niedzielę 17 grudnia po nabożeństwie będzie mieć miejsce gwiazdka parafialna dla dzieci.

W związku z tym przygotowaliśmy listę na paczki i zwracam się z prośbą o zapisywanie na nią wszystkie dzieci uczęszczające na szkółkę niedzielną, na zajęcia plastyczne, na lekcje religii i naukę konfirmacyjną. Podobnie bierzemy pod uwagę dzieci jeszcze młodsze, zgodnie z Państwa i Dzieci życzeniem. Zapisów można dokonać w kancelarii parafialnej lub drogą elektroniczną, wysyłając na adres naszej kancelarii wiadomość na ten temat. Na zgłoszenia będziemy oczekiwać do niedzieli 10 grudnia br. Koszt jednej paczki wynosi 30 zł.

10.) Gorąco dziękuję za wszelkie ofiary pieniężne złożone na rzecz naszej Parafii, w tym za opłacone składki kościelne i za darowizny na cele kultu religijnego. Za Waszą hojność przyjmijcie, Drodzy, serdeczne Bóg zapłać!     

 

ks. dr Dariusz Chwastek