Święto Trójcy Świętej

 Hasło tygodnia:

„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów!

Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” (Iz 6, 3).

1.) Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 29 maja o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam

2.) W poniedziałek 23 maja o godz. 17.30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbędzie się zebranie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Będzie ono poświęcone tematyce teologicznej.

Dr Paweł Matwiejczuk wygłosi prelekcę zatytułowaną: „Spowiedź. Jej historia w świetle ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego”. Zapraszam w imieniu organizatorów.

3.) Ponadto, w poniedziałek 23 maja o godz. 18.00 w naszej sali parafialnej odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem. Temat, który będziemy chcieli poruszyć brzmi: „Kult świętych w chrześcijaństwie”. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

4.) We wtorek 24 maja br. o ustalonych porach odbędą się zarówno lekcje religii dla dzieci i młodzieży, jak i kolejna próba chóru parafialnego o godz. 18.15. Chórzystki i chórzystów serdecznie zapraszam.

5.) W czwartek 26 maja spotkanie biblijne się nie odbędzie ze względu na dzień wolny od pracy związany z (katolickim) Świętem Bożego Ciała.

6.) Chciałbym jednak przekazać zaproszenie z Parafii Świętej Trójcy, która w czwartek 26 maja o godz. 11.00 organizuje piknik diakonijny. Piknik odbędzie się w Ośrodku Diakonii Tabita w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 43 w Konstancinie-Jeziornie. Jest przygotowany program dla wszystkich, w tym również dla dzieci.

7.) W piątek 27 maja o godz. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie dla młodzieży licealnej i studenckiej, na które zapraszam!

8.) W środę 1 czerwca 2016 r. o godz. 16.30 odbędzie się wspólne spotkanie przedstawicielek czterech warszawskich Parafii ewangelickich. W tym spotkaniu wezmą udział również nasi Seniorzy. Gościem specjalnym spotkania będzie Pani dr Mirosława Weremiejewicz, która przedstawi temat pt. „Kościoły ewangelickie a Kościoły ewangelikalne”.

9.) W niedzielę 5 czerwca br. po nabożeństwie (za 2 tygodnie) odbędzie się Święto Parafialne połączone z Dniem Dziecka dla dzieci z wszystkich warszawskich Parafii ewangelickich.

W związku z tą inicjatywą w imieniu Rady Parafialnej zapraszam do współpracy i proszę o zgłaszanie się osób chętnych do pomocy w następujących zakresach:

– obsługiwanie grilla,

– pieczenie ciast do kawiarenki parafialnej,

– organizowania Dnia Dziecka.

Osoby chętne do pomocy proszone są o zgłoszenie swojego udziału w kancelarii parafialnej po nabożeństwie lub telefonicznie w ciągu tygodnia.

Ponadto, poszukujemy osób, które dysponują tzw. gadżetami na mini-nagrody dla dzieci za udział w konkursach. Mamy na uwadze na przykład reklamowe długopisy, breloczkami itp.

Spotkanie organizacyjne i ostateczne przygotowania odbędą się dzień wcześniej, tj. w sobotę 4 czerwca 2015 r. od godziny 10.00 rano w sali parafialnej. Chętnych serdecznie zapraszamy.

Z kolei 5 czerwca mile widziane będzie parkowanie samochodów POZA TERENEM PARAFII. Teren utwardzony będzie zamknięty i parkowanie będzie możliwe wyłącznie na asfalcie za bramą, tak jak w latach ubiegłych. Osoby odpowiedzialne za parkowanie będą kierować ruchem samochodowym przed i po nabożeństwie.

10.) Osoby zainteresowane chciałbym zainteresować możliwością odbycia bezpłatnych spotkań z psychologiem – dr Renatą Karwowską-Szulkin. Spotkania będę mieć charakter terapeutyczny, a ich tematyka może dotyczyć problemów osobistych, rodzinnych bądź zawodowych.

Ich celem jest znalezienie źródeł problemu, następnie określenie powodów „dlaczego jest mi trudno poradzić sobie z nimi, co mnie hamuje”, a w końcu odnalezienie „sposobu uwzględniającego moje możliwości, który pomoże mi rozwiązać powstałe kłopoty”.

Spotkania mogą być jednorazowe lub dłuższe – w zależności od potrzeb osoby zainteresowanej. Każde spotkanie będzie trwać jedną godzinę.

Dr Renata Karwowska-Szulkin jest doświadczonym psychologiem – prowadziła terapie od wielu lat. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. stresem kierowniczym.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także współorganizatorką SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego.

Proponowane spotkania będą się odbywać w domu parafialnym w czwartki w godzinach: 15.00-17.00.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt ze mną lub z kancelarią parafialną (22 849 77 05).

11.) Na dzisiejszą niedzielę został przygotowany majowy nr biuletynu parafialnego „Nasza Parafia”. Bardzo dziękuję wszystkim autorom za przygotowanie swoich tekstów.

Dziękuję także za pracę kolegium redakcyjnemu, w tym Panu Adamowi Golańskiemu, który przygotował teksty do druku i je wydrukował. Młodzieży dziękuję za złożenie całego nakładu.

Biuletyn jest do pobrania przy wyjściu z kościoła lub w domu parafialnym, a także jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii.

           

 

 

ks. dr Dariusz Chwastek