Zdjęcia ks. gen. Adama Pilcha. Galeria będzie aktualizowana przez przyjaciół śp. ks. Adama, którzy nadeślą zdjęcia z prywatnych zbiorów.