Kategoria: Ogłoszenia parafialne (strona 2 z 36)

Komunikat nr 2 Rady Parafialnej

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się korona-wirusa oraz stosując się do treści zarówno „Listu pasterskiego na czas epidemii”, jak i „Prośby o modlitwę i wzajemną troskę” zwierzchnika naszego Kościoła, ks. Biskupa Jerzego Samca, podjęliśmy wyjątkowe decyzje o zawieszeniu wszelkich zajęć i spotkań, tygodniowych nabożeństw pasyjnych, a także o odwołaniu dwóch kolejnych nabożeństw niedzielnych:
– 15 marca (niedziela Oculi)
– 22 marca (niedziela Laetare)
W wyżej wymienione niedziele w porach prowadzenia nabożeństw będziemy do dyspozycji tych osób, które z różnych powodów przyjdą do kościoła, by porozmawiać, pomodlić się czy przeczytać fragmenty Pisma Świętego.
Plan nabożeństw i spotkań parafialnych zamieszczony zarówno na tablicy ogłoszeń w domu parafialnym, jak i na stronie internetowej naszej Parafii jest nieaktualny z powodów wprowadzonych obostrzeń.
W obliczu trudności związanych z radykalnymi ograniczeniami łączmy się we wspólnej modlitwie o osoby chore, ich rodziny, a także o tych, którzy są podani przymusowej kwarantannie oraz o tych, którzy narażając swoje zdrowie, niosą innym niezbędną pomoc.
W modlitwach pamiętajmy także o pracownikach służby zdrowia oraz o tych, którzy wykonując inne zawody również spotykają się z dużymi grupami ludzi.
W przypadku ważnych spraw jak zwykle jesteśmy dostępni pod numerem telefonu parafialnego (22 849 77 05) oraz adresem mailowym (pulawska@luteranie.pl).
Kancelaria parafialna będzie pełnić dyżur w wyznaczonych godzinach swojej pracy (https://pulawska.luteranie.pl/kontakt/)

O wznowieniu wszelkich naszych aktywności będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.

Korzystając z okazji, polecamy Państwa uwadze transmisje nabożeństw w Internecie oraz nabożeństwa domowe, o czym szczegółowo informuje następująca domena:
Nabożeństwa domowe i transmisje w Internecie

Pozostajemy z życzeniami Bożego pokoju i zdrowia!
Proboszcz wraz z Radą Parafialną

Warszawa, 13 marca 2020 r.

Komunikat nr 1 Rady Parafialnej


W związku z epidemią koronawirusa wszelkie lekcje religii i szkółka niedzielna w naszej Parafii zostają zawieszone do końca marca. Wraz z rozwojem sytuacji będziemy informować o ewentualnych kolejnych zmianach.

Ogłoszenia, 8 marca 2020

2. Niedziela pasyjna – Reminiscere

Hasło tygodniaBóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł (Rz 5, 8).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw i spotkań w marcu 2020

Plan nabożeństw i spotkań w marcu 2020

Ogłoszenia, 1 marca 2020

1. Niedziela pasyjna – Invocavit

Hasło tygodniaSyn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie (1 J 3, 8b).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 23 lutego 2020

Niedziela Estomihi

Hasło tygodniaOto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym (Łk 18, 31).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 16 lutego 2020

Niedziela Sexagesimae (60 dni przed Wielkanocą)

Hasło tygodniaDziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych(Hbr 3,15)

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 9 lutego 2020

Niedziela Septuagesimae (70 dni przez Wielkanocą)

Hasło tygodniaNakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia(Dn 9, 18).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw i spotkań w lutym 2020

Plan nabożeństw i spotkań w lutym 2020

Ogłoszenia, 2 lutego 2020

Ostatnia Niedziela po Epifanii

Hasło tygodniaNad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą(Iz 60,2)

Czytaj dalej

Poprzednie artykuły Następne artykuły