6. Niedziela pasyjna – Palmowa

Hasło tygodniaMusi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (J 3, 14b-15 / BE)

1.) Najbliższe nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Św. odbędzie się w Wielki Czwartek – 28 marca – o godz. 17.30.

2.) Z kolei w Wielki Piątek – 28 marca – odbędą się dwa nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą.

Pierwsze rozpocznie się o godz. 10.00, a drugie o godz. 17.30. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

3.) Dzisiaj po nabożeństwie będzie czynna „kawiarenka parafialna”. Zachęcam do skorzystania z tej oferty w imieniu Koła Pań!

Z kolei osoby chętne, by przygotować kawiarenkę w którąś z niedziel w kwietniu lub maju, zachęcam do kontaktu z kancelarią parafialną! Można także zapisać się na listę dostępną na tablicy ogłoszeń, na której widnieją możliwe dostępne terminy.

4.) W poniedziałek 25 marca o godz. 16.00 odbędzie się kolejne zebranie Warszawskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W imieniu organizatorów zapraszam wszystkich zainteresowanych. 

 5.) We wtorek 26 marca o godz. 18.15 rozpocznie się kolejna próba chóru parafialnego, na którą chórzystki i chórzystów serdecznie zapraszam.

Natomiast inne cykliczne spotkania, w tym lekcje religii dla dzieci i młodzieży, nie odbywają się w Wielkim Tygodniu!

Z kolei młodzież naszej Parafii w Wielką Środę i Wielki Czwartek weźmie udział w rekolekcjach diecezjalnych, które odbędą się w Łodzi. Wyjazd naszej młodzieży na rekolekcje organizuje ks. Wiktoria.

6.) W niedzielę 12 maja br. bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się wyborcze Zgromadzenie Parafialne!

Obecnie jest czas na zgłaszanie kandydatów do gremiów parafialnych, a więc do Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i Komisji Rewizyjnej.

Chcąc nieco ułatwić dokonywanie zgłoszeń, zostały przygotowane odpowiednie druki, za pomocą których można dokonać zgłoszeń. Te wzory zgłoszeń są do pobrania w kancelarii parafialnej. Stosownie wypełnione i podpisane zgłoszenie uprzejmie poroszę dostarczyć do kancelarii parafialnej!

7.) Wczoraj (sobota) 23 kwietnia odbyły się w domu parafialnym rekolekcje pasyjne dla dzieci, które uczęszczają na lekcje religii do naszego Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego i na szkółkę niedzielą.

Rekolekcje były prowadzone w trzech grupach wiekowych. Zajęcia z grupą młodszych dzieci prowadziła ks. Wiktoria Matloch, z kolei zajęcia z dziećmi szkolnymi prowadziła pani katechetka Katarzyna Folgart, którą dzielnie wspierała córka Karolina Folgart-Komorek. Z kolei spotkanie w grupie rodziców i dziadków poprowadził proboszcz.

Z tego miejsca gorąco dziękuję swoim Współpracowniczkom za zaangażowane w organizację tegorocznych rekolekcji i współpracę w tym zakresie. Całe przedsięwzięcie było bardzo udane!

8.) W czasie rekolekcji w ramach prac plastycznych dzieci wykonały specjalne „jajka wielkanocne”, które można nabyć na stoisku przy wyjściu z kościoła.

W tym samym miejscu jest dostępna także płyta naszego chóru parafialnego, która składa się z dwóch krążków. Jeden z nich zawiera pieśni o charakterze pasyjnym. Przypomnę krótko, że materiał na płytę został nagrany w naszym kościele w roku jubileuszu 500. Reformacji, a zarazem w związku z 30-leciem istnienia i pracy naszego chóru! Gorąco polecam tę ofertę szczególnie w czasie pasyjnym, na progu Wielkiego Tygodnia!   

9.) Dzisiaj kończymy charytatywną akcję pt. „Skarbonka Diakonijna”, której hasło brzmiało: Czas miłosierdzia – mój mały dar”. Celem akcji było uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, a także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Swoje tekturowe skarbonki proszę przekazywać do kancelarii parafialnej. W imieniu organizatorów z serca dziękuję za włączenie się w tę akcję! Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb.

Gdyby jeszcze ktoś z Państwa chciał włączyć się do akcji, można dokonać wpłaty w kancelarii parafialnej lub na konto parafialne z dopiskiem „Skarbonka diakonijna”.

10.) Trwa okres składania deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych oraz przekazywania 1,5 % na konkretny, wybrany cel.

W zeszłym roku na cele diakonijne tą drogą nasza Parafia otrzymała sumę w wysokości 14 092,20 zł. W tym roku ponownie gorąco zachęcam do przekazania 1,5% na rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii!

Żeby 1,5 % z Państwa podatków trafił do naszej Diakonii parafialnej, należy w swoim formularzu zeznania podatkowego wpisać nr KRS organu prowadzącego, który posiada status organizacji pożytki publicznego. W naszym przypadku to nr KSR 0000260697 Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zaś w rubryce „Informacje uzupełniającenależałoby wpisać słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.          

Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w specjalnej ulotce, którą można pobrać przy wyjściu z kościoła lub w domu parafialnym.

ks. dr Dariusz Chwastek