Zapraszamy na kolejne spotkanie biblijne w czwartek 9 listopada g. 17.00.
Spotkania odbywają się hybrydowo zatem można połączyć się z nami za pomocą ZOOM: