22. Niedziela po Trójcy Świętej

 Hasło tygodniaTy jednak udzielasz przebaczenia, aby odczuwano przed Tobą bojaźń(Ps 130, 4)

1.) Kolejne nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 12 listopada – o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam!

2.) Dzisiaj (5 listopada) – bezpośrednio po nabożeństwie – w sali parafialnej czynna będzie tzw. „kawiarenka”.

Z kolei osoby chętne, by przygotowywać kawiarenki w którąś z niedziel w listopadzie, zachęcam do kontaktu z kancelarią parafialną! Można także zapisać się na listę dostępną na tablicy ogłoszeń, na której widnieją możliwe dostępne terminy.   

3.) W poniedziałek 6 listopada Parafia ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie będzie gospodarzem nabożeństwa ekumenicznego, które rozpocznie się o godz. 18.00 w kościele Św. Trójcy przy Pl. Małachowskiego 1.

W czasie nabożeństwa kazanie wygłosi dr Iwona Baraniec. Nabożeństwo odbędzie się w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych organizowanych przez warszawskie Parafie ewangelickie (luterańskie, ewangelicko-reformowaną i ewangelicko-metodystyczną).

4.) Lekcje religii dla dzieci i młodzieży odbywają się w niedzielę oraz we wtorki o ustalonych porach. We wtorki o godz. 17.15. odbywają się także zajęcia dla nowej grupy konfirmacyjnej.   

5.) Ponadto we wtorek 7 listopada bezpośrednio po lekcjach religii odbędzie się kolejna próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam chórzystów i chórzystki! 

6.) W środę 8 listopada o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem. Temat spotkania brzmi: „Jezus historii a Chrtstus wiary. W kręgu teologii Paula Tillicha i Rudolfa Bultmanna“. Naszym gościem będzie teolog dr Mateusz Jelinek.

Oczywiście, w czasie spotkania będzie miejsce na zadawanie pytań i rozmowy. Gorąco zapraszam!

7.) W czwartek 9 listopada tradycyjnie o godz. 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie biblijne. Tym razem rozpoczniemy analizę Listu ap. Pawła do Galacjan.

Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym, a stosowne zaproszenie wraz z linkiem do połączenia w aplikacji ZOOM pojawi się w najbliższych dniach na stronie internetowej naszej parafii. A zatem zapraszamy do domu parafialnego lub przed ekrany komputerów!

8.) Przy wyjściu z kościoła jest do pobrania również harmonogram nabożeństw i spotkań na listopad.

9.) Polecam także jesienne wydanie biuletynu parafialnego „Nasza Parafia”! Jak zwykle, biuletyn jest do pobrania przy wyjściu z kościoła. Można go także czytać w wersji cyfrowej dostępnej na naszej stronie parafialnej:

https://pulawska.luteranie.pl/wp-content/uploads/2023/11/nasza-parafia_07-10.23.pdf

10.) Śladem lat ubiegłych, już po raz 16-ty Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe ogłosiła kolejną edycję konkursu plastycznego „Moje życzenia świąteczne”. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 lat i młodzież do 16-go roku życia. Celem konkursu jest zarówno rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży, fantazji twórczej oraz zdolności plastycznych, jak również pogłębienie znajomości wiary ewangelickiej.

Technika wykonania prac jest dowolna, rozmiar pracy również. Prace powinny być złożone w kancelarii parafialnej do 13 listopada br. (poniedziałek) lub wysłane na jeden z trzech adresów podanych w Regulaminie, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Komisja złożona z członków Rady i Zarządu ETO rozstrzygnie konkurs na specjalnym posiedzeniu Rady ETO – 14 listopada br.

Kartki laureatów zostaną wydrukowane.

Ze szczegółami konkursu można się zapoznać na tablicy ogłoszeń w domu parafialnym lub wchodząc na stronę internetową Parafii. 

11.) Zapraszam do udziału w akcji Prezent pod choinkę! Jak co roku, chcemy zebrać prezenty dla dzieci w najbardziej potrzebujących miejscach w Ukrainie i Rumunii.

Zachęcamy do udziału w tej cennej inicjatywie poprzez przygotowanie i dostarczenie do Parafii przygotowanych paczek lub poprzez wpłaty datków w kancelarii parafialnej albo na konto parafialne. Więcej informacji można znaleźć na ulotkach przy wyjściu z kościoła i na stronie www.prezent.cme.org.pl

Akcję będziemy prowadzić do niedzieli 19 listopada br.

12.) W imieniu Diecezjalnej Komisji ds. Rodziny zapraszam na Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet, które odbędzie się 18 listopada 2023 r. godz. 10.00 w Parafii ewangelickiej św. Mateusza w Łodzi.

W czasie spotkania swój monodram pt. „Twarzą w twarz” zaprezentuje pani Cieszka Żółtko. Szczegóły organizacyjne widnieją na plakacie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń.

Ze względów organizacyjnych zachodzi potrzeba potwierdzenia uczestnictwa do 12 listopada 2023 r.

13.) W imieniu Rady Parafialnej bardzo gorąco dziękuję wszystkim Osobom, które wsparły finansowo renowację okien w kościele, a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania w kościele!!

Na te cele nadal można składać ofiary poprzez wpłatę na konto parafialne (z dopiskiem „OKNA” bądź „OGRZEWANIE”) lub w gotówce w kancelarii parafialnej.

Pięknie dziękuję za zrozumienie naszych wspólnych potrzeb i celów!    

ks. dr Dariusz Chwastek