Zapraszamy na spotkania biblijne organizowane w naszej Parafii. W czwartki o godzinie 17:00 zagłębiamy się w treść i dyskutujemy na tematy podejmowane w 1 Liście Apostoła Pawła do Koryntian.  Spotkania poprowadzi Proboszcz naszej Parafii, ks. dr Dariusz Chwastek.

Spotkania odbywają się w formie hybrydowej (zarówno stacjonarnie jak i online). Aby wziąć udział w najbliższym spotkaniu poprzez platformę ZOOM wystarczy kliknąć w link: https://luteranie-pl.zoom.us/j/98496216526?pwd=U2JHN3UvVmQrNm1zOUVUQnBydjZsUT09.

Spotkanie biblijne