Druga Niedziela po Epifanii

Hasło tygodniaZ Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską (J 1, 17 / BE)

1.) Najbliższe nabożeństwo Słowa Bożego odbędzie się w niedzielę za tydzień, 24 stycznia, jak zwykle o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W styczniu i w lutym nadal będą nadawane nabożeństwa w telewizji. Jeszcze dzisiaj – w 2. Niedzielę po Epifanii – o godz. 15.50 w programie 3 TVP zostanie nadane nabożeństwo z kościoła Jana Chrzciciela w Cisownicy. Kazanie wygłosi ks. Marek Twardzik. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa!

3.) W związku z zakończeniem ferii zimowych w najbliższym tygodniu zapraszam dzieci i młodzież na lekcje religii. Nasz Międzyszkolny Punkt Katechetyczny kontynuuje naukę zdalną. Zajęcia będą odbywały się w tych samych terminach co przed przerwą.

4.) Jutro, czyli w poniedziałek, 18 stycznia zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu „Kim jesteśmy?”. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM i rozpocznie się o godzinie 18:00. Poprowadzi je ks. dr Dariusz Chwastek, który podejmie temat „Katolickość po ewangelicku, czyli o powszechności Kościoła w perspektywie luterańskiej”. Link do spotkania do znalezienia na Facebooku i stronie internetowej. Serdecznie zapraszam.

5.) W środę, 20 stycznia o godzinie 17:30 odbędzie się Zgromadzenie Rady Parafialnej. Zapraszam na nie członków Rady Parafialnej.

6.) W czwartek, 21 stycznia o godzinie 17:00 zapraszam na spotkanie biblijne. Kontynuujemy przygodę z Listem do Rzymian. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Link do spotkania do znalezienia na Facebooku i stronie internetowej. Serdecznie zapraszam.

7.) W piątek, 22 stycznia o godzinie 18:00 zapraszam na pierwsze w tym roku spotkanie dla młodzieży. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Serdecznie zapraszam.

8.) W sobotę, 23 stycznia odbędzie się konkurs „Sola Scriptura”. Odbędzie się za pośrednictwem internetu. Szczegóły dostępne na stronie internetowej https://zwiastun.pl/ogolnopolski-konkurs-biblijny/ lub u katechetów.

9.) Przy wyjściu z kościoła w punkcie z literaturą do nabycia są także „Kalendarze Ewangelickie” w postaci książkowej oraz przewodnik po czytaniach biblijnych „Z Biblią na co dzień” na cały rok 2021.  

10.) Po raz kolejny chciałabym również zachęcić do prenumeraty „Zwiastuna Ewangelickiego” w roku 2021. Osoby chętne mogą zgłosić się kancelarii parafialnej lub bezpośrednio w punkcie z literaturą i uiścić opłatę.

11.) Ponadto, przy wyjściu z kościoła jest do pobrania plan nabożeństw i spotkań parafialnych na styczeń. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii. 

12.) W imieniu Rady Parafialnej uprzejmie proszę parafian, którzy jeszcze tego nie uczynili, o uregulowanie zaległych składek parafialnych (tzw. podatek kościelny) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu Parafialnego, opóźnienie we wpłacie składki za dany rok powoduje utratę biernego prawa wyborczego na kolejne 3 lata (2021-2023), a utratę prawa głosu i czynnego prawa wyborczego w obecnym 2021 roku. Składkę kościelną można uiścić gotówką w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto Parafii.

Jednocześnie w imieniu Rady Parafialnej bardzo dziękuje Osobom, które już uregulowały swoje składki kościelne za miniony, a nawet za bieżący rok!

 

mgr teol. Grzegorz Fryda