Pierwsza Niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego

Hasło tygodniaCi, którzy dają się prowadzić Duchowi Boga, są synami Boga (Rz 8,14 / BE)

 1.) Najbliższe nabożeństwo Słowa Bożego odbędzie w niedzielę za tydzień, 17 stycznia, jak zwykle o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W styczniu i w lutym nadal będą nadawane nabożeństwa w telewizji. Jeszcze dzisiaj – w 1. Niedzielę po Epifanii – o godz. 15.50 w programie 3 TVP zostanie nadane nabożeństwo z kościoła Zbawiciela w Kluczborku. Kazanie wygłosi ks. Mateusz Łaciak. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa!

3.) W związku z trwającymi feriami w najbliższym tygodniu nie odbywają się jeszcze lekcje religii dla dzieci i młodzieży w naszym Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym.

4.) Przy wyjściu z kościoła (po prawej stronie) do odbioru są nadal paczki dla seniorów, a więc dla osób powyżej 75-go roku życia. Ta akcja rokrocznie obejmuje wszystkich seniorów w naszej Parafii, toteż jeśli np. są dzisiaj z nami członkowie rodzin Seniorów, proszę o odbiór paczki. Zależy nam na tym, by jak najszybciej wszystkie paczki mogły się znaleźć w rękach tych, dla których zostały przygotowane.

5.) Przy wyjściu z kościoła w punkcie z literaturą do nabycia są także „Kalendarze Ewangelickie” w postaci książkowej oraz przewodnik po czytaniach biblijnych „Z Biblią na co dzień” na cały rok 2021.  

6.) Po raz kolejny chciałabym również zachęcić do prenumeraty „Zwiastuna Ewangelickiego“ w roku 2021. Osoby chętne mogą zgłosić się kancelartii parafialnej lub bezpośrednio w punkcie z literaturą i uiścić opłatę.

7.) Ponadto, przy wyjściu z kościoła jest do pobrania plan nabożeństw i spotkań parafialnych na styczeń. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii. 

8.) W imieniu Rady Parafialnej uprzejmie proszę parafian, którzy jeszcze tego nie uczynili, o uregulowanie zaległych składek parafialnych (tzw. podatek kościelny) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu Parafialnego, opóźnienie we wpłacie składki za dany rok powoduje utratę biernego prawa wyborczego na kolejne 3 lata (2021-2023), a utratę prawa głosu i czynnego prawa wyborczego w obecnym 2021 roku. Składkę kościelną można uiścić gotówką w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto Parafii.

Jednocześnie w imieniu Rady Parafialnej bardzo dziękuje Osobom, które już uregulowały swoje składki kościelne za miniony, a nawet za bieżący rok!

 

ks. dr Dariusz Chwastek