Nie bójcie się! Oto przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem. (Łk 2, 10b-11 / BE)

 Drogie Siostry, drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!

 Pamiątka narodzin Jezusa w Betlejem szczęśliwie przypomina nam o tym, co w chrześcijaństwie podstawowe – od czego wszystko zależy w naszym życiu osobistym, w życiu naszych bliskich i wszystkich ludzi. Oto sam Bóg – Stwórca tego, co istnieje i Ojciec naszego Zbawiciela – odsłania przed nami bezcenne poselstwo, że jest niezmiennie obecny w naszym życiu!

 Zarówno na czas Świąt Bożego Narodzenia, jak i na każdy dzień Nowego 2021 Roku

w imieniu Rady Parafialnej oraz Pracowników i Wolontariuszy naszego Zboru przekazuję najlepsze życzenia głębokiej wiary, z której niechaj wypływa niezachwiana pewność Bożej miłości i prowadzenia o każdym czasie!

 Pozostaję z życzeniami dobrego zdrowia, nadziei i pokoju Bożego!

 ks. dr Dariusz Chwastek

proboszcz

Boże Narodzenie A. D. 2020