2. Niedziela pasyjna – Reminiscere

Hasło tygodniaBóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł (Rz 5, 8).

1.) Serdecznie zapraszam na nabożeństwo pasyjne Słowa Bożego w czwartek, 12 marca, o godz. 17.30. Nabożeństwo odbędzie się w sali parafialnej!

2.) Z kolei najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się za tydzień, 15 marca, o godz. 10.00. Gorąco zapraszam.

3.) W poniedziałek 9 lutego o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie członków i sympatyków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

4.) W najbliższy wtorek 10 marca br. o ustalonych porach odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży, w tym dla grupy konfirmacyjnej.

5.) Ponadto, również w najbliższy wtorek bezpośrednio po lekcji religii o godz. 18.15 odbędzie się kolejna próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam.

6.) W piątek 13 marca o godz. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej i studenckiej.

7.) Przy wyjściu z kościoła jest do pobrania plan nabożeństw i spotkań parafialnych na marzec. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii. 

8.) Podobnie uwadze Zboru polecam najnowszy numer biuletynu parafialnego „Nasza Parafia”, który jest do pobrania przy wyjściu z kościoła. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii!

9.) Tydzień temu rozpoczęła się kolejna, 25-ta edycja akcji charytatywnej „Skarbonka diakonijna”, która od 14 lat ma charakter ekumeniczny (jest wspólnie prowadzona przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego).

Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi: Dar Juniora dla Seniora”. Wskazuje ono na potrzebę międzypokoleniowej solidarności i zwraca uwagę na sytuację ludzi starszych i ich codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. „Dar juniora dla seniora” to przykład wrażliwości pokoleń i przesłanie skierowane do przedstawicieli każdej generacji o dostrzeżenie wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych.

Celem tej akcji jest uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, a także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Przy wyjściu z kościoła wyłożone są tekturowe skarbonki, przeznaczone na zbieranie środków finansowych, które Diakonia chce przeznaczyć na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Akcję będziemy prowadzić do Niedzieli Palmowej.

10.) W dniach od 16 do 26 sierpnia br. w Jantarze w woj. pomorskim w ośrodku „Przystań przy lesie” odbywać się będzie obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla młodzieży konfirmacyjnej i pokonfirmacyjnej. Koszt obozu wynosi 1250 zł (obejmuje nocleg, wyżywienie i atrakcje). Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby chętne do wzięcia udziału w obozie mogą zapisywać swoje dzieci w kancelarii parafialnej wraz z wpisowym w wysokości 500 zł do 31 marca 2020 r. Więcej informacji można uzyskać u p. Grzegorza Frydy.

11.) Jest obecnie czas składania deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych oraz przekazywania 1 % na konkretny, wybrany cel. W zeszłym roku na cele diakonijne tą drogą nasza Parafia otrzymała sumę w wysokości w wysokości 13 337 zł.

W tym roku ponownie zachęcam do przekazania 1% na rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii!

Żeby 1 % z Państwa podatków trafił do naszej Diakonii parafialnej, należy w swoim formularzu zeznania podatkowego wpisać nr KRS organu prowadzącego, który posiada status organizacji pożytki publicznego. W naszym przypadku to nr KSR 0000260697 Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zaś w  w rubryce „Informacje uzupełniające” należałoby wpisać słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

12.) W imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie zapraszam na spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE), które odbędzie się w poniedziałek 16 marca (poniedzia.) o godz. 17.30.

Gościem spotkania będzie pani prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska, aktóra wygłosi drugą część wykładu pt.: „Brzeska i gdańska – historia dwóch Biblii”. Tym razem wykład będzie poświęconyBiblii gdańskiej.  Pani Kalina Wojciechowska jest profesorem w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT; prowadzi zajęcia z języka greckiego, Wstępu do Nowego Testamentu oraz Egzegezy Nowego Testamentu.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Zapraszam w imieniu organizatorów! Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty.

 

 

ks. dr Dariusz Chwastek