Niedziela Septuagesimae (70 dni przez Wielkanocą)

Hasło tygodniaNakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia(Dn 9, 18).

 

1.) Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 16 lutego br. – o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W poniedziałek 10 lutego o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie członków i sympatyków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

3.) W związku z trwającymi feriami zimowymi w okresie dwóch najbliższych tygodni nie będą się odbywać zarówno lekcje religii dla dzieci i młodzieży, spotkania dla młodzieży, jak i próby chóru parafialnego oraz spotkania biblijne.

4.) W dniach od 16 do 26 sierpnia br. w Jantarze w woj. pomorskim w ośrodku „Przystań przy lesie” odbywać się będzie obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla młodzieży konfirmacyjnej i pokonfirmacyjnej. Koszt obozu wynosi 1250 zł (obejmuje nocleg, wyżywienie i atrakcje). Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby chętne do wzięcia udziału w obozie mogą zapisywać swoje dzieci w kancelarii parafialnej wraz z wpisowym w wysokości 500 zł do 31 marca 2020 r. Więcej informacji można uzyskać u p. Grzegorza Frydy.

5.) Jest obecnie czas składania deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych oraz przekazywania 1 % na konkretny, wybrany cel. W zeszłym roku na cele diakonijne tą drogą nasza Parafia otrzymała sumę w wysokości w wysokości 13 337 zł.

W tym roku ponownie zachęcam do przekazania 1% na rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii!

Żeby 1 % z Państwa podatków trafił do naszej Diakonii parafialnej, należy w swoim formularzu zeznania podatkowego wpisać nr KRS organu prowadzącego, który posiada status organizacji pożytki publicznego. W naszym przypadku to nr KSR 0000260697 Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zaś w  w rubryce „Informacje uzupełniające” należałoby wpisać słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

6.) W imieniu Rady Parafialnej uprzejmie dziękuję wszystkim osobom, które uregulowały swoje składki kościelne za miniony oraz bieżący rok!

7.) W imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie zapraszam na spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE), które odbędzie się w poniedziałek 17 lutego (poniedziałek) o godz. 17.30.

Gościem spotkania będzie pani prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska, aktóra wygłosi prelekcję pt.: „Brzeska i gdańska – historia dwóch Biblii”. Pani Kalina Wojciechowska jest profesorem w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT; prowadzi zajęcia z języka greckiego, Wstępu do Nowego Testamentu oraz Egzegezy Nowego Testamentu.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Zapraszam w imieniu organizatorów! Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty.

 

ks. dr Dariusz Chwastek