11. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodniaBóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje (1 P 5, 5).

1.) Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 8 września o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W związku z nowym rokiem szkolnym w niedzielę za tydzień – 8 września – bezpośrednio po nabożeństwie w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami. Będziemy chcieli wspólnie zaplanować lekcje religii dla dzieci i młodzieży, którzy w nowym roku szkolnym będę uczęszczać do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego działającego przy naszej Parafii.  

3.) W poniedziałek 2 września o godz. 18.00 w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy przy Pl. Małachowskiego 1 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne – pierwsze po przerwie wakacyjnej. Odbędzie się ono w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych organizowanych przez warszawskie Parafie ewangelickie. Zapraszam w imieniu gospodarzy!

4.) W najbliższą środę 4 września br. w domu parafialnym o godz. 16.30 odbędzie się wspólne spotkanie Koła Seniorów i Koła Pań. Podczas tego spotkania z krótkich recitalem fortepianowym wystąpi Emma Pilch.

Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszam wszystkie zainteresowane osoby!

5.) Uwadze Zboru polecam plan nabożeństw i spotkań we wrześniu. Jak zwykle, plan jest do pobrania przy wyjściu z kościoła oraz w domu parafialnym, a także dostępny jest na stronie internetowej Parafii.

 

ks. dr Dariusz Chwastek