Hasło miesiąca: „Ruszajcie w drogę i rozgłaszajcie: Blisko już jest Królestwo Niebios!” (Mt 10, 7 – BE)

4 sierpnia     – 7. Niedziela po Trójcy Świętej                       godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                    ks. dr Włodzimierz Nast

11 sierpnia   – 8. Niedziela po Trójcy Świętej                       godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                               diakon Marta Zachraj

18 sierpnia   – 9. Niedziela po Trójcy Świętej                       godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                   diakon Marta Zachraj

25 sierpnia  – 10. Niedziela po Trójcy Świętej                     godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                    ks. dr Włodzimierz Nast

1 września  – 11. Niedziela po Trójcy Świętej                    godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                    ks. dr Włodzimierz Nast