Hasło miesiąca: „Bóg mówi: I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem” (Ez 37, 27).

5 listopada – 21. Niedziela po Trójcy Świętej                       godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                   ks. dr Dariusz Chwastek

12 listopada – 3. Niedziela przed końcem roku kościel.   godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                 mgr teol. Marta Zachraj

  1.    dr Dariusz Chwastek

19 listopada – Przedostatnia Niedziela roku kościel.       godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                 ks. dr Dariusz Chwastek

26 listopada – Niedziela Wieczności                                      godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                 ks. dr Dariusz Chwastek

3 grudnia – 1. Niedziela w Adwencie                                      godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                     ks. dr Dariusz Chwastek