20. Niedziela po Trójcy Świętej

 Hasło tygodnia:

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” (Mi 6, 8).

 1.) Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 16 października o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W poniedziałek 10 października o godz. 17.30 odbędzie się kolejne spotkanie członków i sympatyków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

3.) Lekcje religii dla dzieci i młodzieży odbywają się w niedzielę oraz we wtorki o ustalonych porach. Podobnie we wtorki o godz. 17.00 odbywają się zajęcia dla grupy konfirmacyjnej.

4.) Ponadto, we wtorek 11 października, bezpośrednio po lekcji religii odbędzie się kolejna próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam chórzystów i chórzystki.

5.) W środę 12 października o godz. 17.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komitetu Parafialnego i Rady Parafialnej. Serdecznie zapraszam.

6.) W czwartek 13 października zapraszam na kolejne spotkanie biblijne. Rozpocznie się ono o godz. 17.00. Będziemy kontynuować cykl poświęcony postaciom kobiecym w Nowym Testamencie. Interesować nas będzie postać Samarytanki (J 4, 6-42). Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

7.) W piątek 14 października godz. 18.00 odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej i studenckiej. Zapraszam zarówno osoby, które dotychczas regularnie uczestniczyły w tych spotkaniach, jak również te, które dotąd nie miały okazji uczestniczyć w pracach grupy młodzieżowej.

8.) W niedzielę za tydzień, 16 października, bezpośrednio po nabożeństwie odbywać się będzie kiermasz odzieżowy.

W związku z tym osoby chętne do współudziału w przygotowaniach do kiermaszu zapraszam do domu parafialnego w sobotę 15 października.

9.) Mam nadzieję, że osoby zainteresowane udziałem w wycieczce śladami ks. dra Marcina Lutra zaplanowanej na przyszły rok (od 29 kwietnia do 3 maja 2017 r.) zapoznały się z jej programem. Osoby, które zdecydowały się na wyjazd prosimy o wpłacenie w kancelarii parafialnej do dnia 16 października zaliczki w wysokości 275 złotych.

10.) W poniedziałek 17 października 2016 o godz. 17.30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbędzie się zebranie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Zostanie wtedy zaprezentowana prelekcja multimedialna pt. „Śladami reformatorów: Marcin Luter – Tomasz Muentzer – Jerzy Palatyn”. Zapraszam w imieniu organizatorów.

11.) Zachęcam do udziału w dorocznej kweście na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej w Warszawie. W tym roku kwesta odbywać się będzie od 29 października (sobota) do 1 listopada (wtorek). Osoby chętne do udziału w kweście proszę o kontakt z kancelariami parafialnymi: przy ul. Młynarskiej lub przy ul. Kredytowej.

Z kolei na 22 października (sobota) zaplanowane zostało wspólne sprzątanie opuszczonych grobów. W kancelarii cmentarza dostępne będą rękawice, worki, grabie, sekatory. Tego dnia kancelaria będzie czynna w godz. od 10.00 do 15.00.

 

ks. dr Dariusz Chwastek