Ogłoszenia, 16 lutego 2020

Niedziela Sexagesimae (60 dni przed Wielkanocą)

Hasło tygodniaDziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych(Hbr 3,15)

Czytaj dalej

Zmiana warty w Towarzystwie Biblijnym w Polsce – nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele

W sobotę 1 lutego w naszym kościele odbyło się nabożeństwo ekumeniczne organizowane przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Było to historyczne wydarzenie niosące ze sobą wiele emocji. Tego dnia nastąpiła uroczysta zmiana warty, podczas której oficjalnie podziękowano Pani Małgorzacie Platajs, Z końcem 2019 roku przeszła ona na zasłużoną emeryturę, po tym jak przez 16 lat pełniła ona obowiązki dyrektora generalnego Towarzystwa Biblijnego w Polsce wydając w tym czasie między innymi nowe tłumaczenie „Biblii Ekumenicznej”. Poza podziękowaniami podczas nabożeństwa było również miejsce na modlitwy o Boże błogosławieństwo dla jej następczyni, Pani Igi Zalisz, W liturgii zebranych poprowadził ks. dr Dariusz Chwastek, a kazanie wygłosił bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, który jednocześnie jest Prezesem Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Podczas tego wydarzenia obecni byli oficjalni przedstawiciele oraz wierni z różnych Kościołów, z którymi Towarzystwo Biblijne w Polsce na codzień współpracuje (nasz Kościół reprezentował Biskup Diecezji Warszawskiej ks. Jan Cieślar), a także obecni i emerytowani pracownicy.
Po nabożeństwie wszyscy zebrani zostali zaproszeni do sali parafialnej, gdzie przygotowany został poczęstunek.
Pełną relację z nabożeństwa wraz ze zdjęciami znajdziecie na stronie internetowej Towarzystwa Biblijnego w Polsce dostępną tutaj.

Ogłoszenia, 9 lutego 2020

Niedziela Septuagesimae (70 dni przez Wielkanocą)

Hasło tygodniaNakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia(Dn 9, 18).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw i spotkań w lutym 2020

Plan nabożeństw i spotkań w lutym 2020

Ogłoszenia, 2 lutego 2020

Ostatnia Niedziela po Epifanii

Hasło tygodniaNad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą(Iz 60,2)

Czytaj dalej

Nabożeństwo ekumeniczne

Nabożeństwo ekumeniczne 1.02.2020

Spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem

29.01.2020 Spotkanie osob zain teresowanych ewangelicyzmem

Podziękowanie dla dk. Marty Zachraj-Mikołajczyk

W dniu 26 stycznia w 3. Niedzielę po Epifanii podczas nabożeństwa po raz ostatni mogliśmy usłyszeć kazanie dk. Marty Zachraj-Mikołajczyk w roli duszpasterza naszej Parafii. Od 1 lutego decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zostaje ona delegowana do pracy w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie będzie kontynuowała swoją służbę. Za pracę w naszej Parafii podziękowali jej przedstawiciele Rady Parafialnej (obecnej i poprzedniej), Proboszcz oraz dzieci uczestniczący w szkółkach niedzielnych. Ponadto chór parafialny przygotował dla niej specjalną pieśń życząc błogosławieństwa na nowej drodze życia. W wyrazie wdzięczności za spędzone u nas 4,5 roku dk. Marta zaprosiła wszystkich do domu parafialnego, gdzie przygotowany został dla poczęstunek.

Ogłoszenia, 26 stycznia 2020

3. Niedziela po Epifanii

Hasło tygodnia: Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. (Łk  13,29)

Czytaj dalej

Rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej

Szukasz miejsca w Przedszkolu lub Szkole Podstawowej dla swojego dziecka? Placówki oświatowe prowadzone przez Fundacje Ewangelickie Towarzystwo
Oświatowe rozpoczęły rekrutację do Przedszkola „Szkrabki” i Szkoły
Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego. By wziąć udział w
rekrutacji do klas 0 i 1 oraz rekrutacji uzupełniającej do klas
starszych (w miarę wolnych miejsc) prosimy o kontakt z sekretariatem
Przedszkola (sekretariat@szkrabki.pl) lub Szkoły Podstawowej (sekretariat@linde.waw.pl). Więcej informacji dotyczących sposobu nauczania można znaleźć na stronach internetowych Przedszkola (http://www.szkrabki.pl) oraz Szkoły Podstawowej (http://www.linde.waw.pl).
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!

« Poprzednie artykuły