Ogłoszenia, 12 sierpnia 2018

11. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodniaBóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje  (1 P 5,5).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 5 sierpnia 2018

10. Niedziela po Trójcy Świętej – Niedziela Izraela

 Hasło tygodniaBłogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo (Ps 33, 12).

Czytaj dalej

Plan spotkań w sierpniu 2018

Spotkanie Koła Pań i Koła Seniorów – środa 8 sierpnia – godz. 16.30.

Spotkanie byłych członków i sympatyków SPME – poniedziałek 13 sierpnia – godz. 17.30.

Plan nabożeństw w sierpniu 2018

Hasło miesiąca: „Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim” (1 J 4, 16).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 29 lipca 2018

9. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodniaKomu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać (Łk 12, 48).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 22 lipca 2018

8. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodniaPostępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda (Ef 5, 8-9).                                                                                                                
Czytaj dalej

Ogłoszenia, 15 lipca 2018

7. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodniaJuż nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga (Ef 2, 19).                                                                                                                
Czytaj dalej

Ogłoszenia, 8 lipca 2018

6. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodniaTak mówi Pan, który cię stworzył, (…) i który cię ukształtował, (…): Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś(Iz 43, 1).                                                                                                        Czytaj dalej

Plan spotkań w lipcu 2018

Wspólne spotkanie Koła Pań i Koła Seniorów – środa 4 lipca – godz. 16.30.

Spotkanie byłych członków i sympatyków SPME – poniedziałek 9 lipca – godz. 17.30.

Plan nabożeństw w lipcu 2018

Hasło miesiąca: „Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości” (Oz 10, 12).

Czytaj dalej

« Poprzednie artykuły