Ogłoszenia, 14 lipca 2019

4. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia„Jedni drugich ciężary noście, i tak wypełnicie prawo Chrystusa” (Ga 6, 2 – BE).

Czytaj dalej

Plan nabożeństw i spotkań w lipcu 2019

Plan nabożeństw i spotkań w lipcu 2019

Ogłoszenia, 7 lipca 2019

3. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia„Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19, 10 – BE)

Czytaj dalej

Plan spotkań w lipcu 2019

Wspólne spotkanie Koła Pań i Koła Seniorów – środa 3 lipca – godz. 16.30.

Spotkanie byłych członków i sympatyków SPME – poniedziałek 8 lipca – godz. 17.30.

Plan nabożeństw w lipcu 2019

Hasło miesiąca: „Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do

mówienia, nieskory do gniewu” (Jk 1, 19).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 30 czerwca 2019

2. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11, 28). 

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 23 czerwca 2019

1. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi” (Łk 10, 16).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 16 czerwca 2019

Święto Trójcy Świętej 

Hasło tygodnia„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” (Iz 6, 3).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 9 czerwca 2019

Konfirmacja

Hasło tygodnia„Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem (J 15, 16a).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 2 czerwca 2019

6. niedziela po Wielkanocy – Exaudi

Hasło tygodnia„A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię wszystkich do siebie pociągnę (J 12, 32).

Czytaj dalej

« Poprzednie artykuły