Hasło miesiąca: „Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do

mówienia, nieskory do gniewu” (Jk 1, 19).

7 lipca        – 3. Niedziela po Trójcy Świętej             godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                           diakon Marta Zachraj

 

14 lipca      – 4. Niedziela po Trójcy Świętej             godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                           ks. dr Dariusz Chwastek

 

21 lipca      – 5. Niedziela po Trójcy Świętej             godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                           ks. dr Dariusz Chwastek

 

28 lipca      – 6. Niedziela po Trójcy Świętej             godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                           ks. dr Włodzimierz Nast

 

4 sierpnia  – 7. Niedziela po Trójcy Świętej              godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                           ks. dr Włodzimierz Nast