Święto Trójcy Świętej 

Hasło tygodnia„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” (Iz 6, 3).

1.) Kolejne nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 23 czerwca br. – o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W poniedziałek 17 czerwca br. o godz. 17.30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbędzie się zebranie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Podczas spotkania swój wykład pt. „Wieczerza Pańska w dialogu ekumenicznym” zaprezentuje prof. Karol Karski.

Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty. Zapraszam w imieniu organizatorów.

3.)W najbliższym tygodniu nie odbędą się już lekcje religii dla dzieci i młodzieżyani próba chóru parafialnego! Podobnie nie odbędzie się spotkanie biblijne(ze względu na dzień wolny od pracy związany z katolickim świętem Bożego Ciała) ani spotkanie młodzieży.

4.) W minioną niedzielę zakończyliśmy zbiórkę ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Za wszelkie złożone datki serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom!

  • ) Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpi rozdanie świadectw uczniom i uczennicom, którzy w mijającym roku szkolnym uczęszczali do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego działającego w naszej Parafii. W imieniu Pani Katarzyny Folgart i swoim własnym serdecznie zapraszam!

6.) Z kolei już po nabożeństwie i rozdaniu świadectw zapraszam dzieci – począwszy od 7-go roku życia i wzroście min. 120 cm – do ogrodu parafialnego, gdzie będąmogły skorzystać z tzw. zjazdu tyrolskiego. Panowie odpowiedzialni za przygotowanie tej atrakcji (Paweł Niemczyk, Michał Cuch i Przemysław Dusiński) zadeklarowali uruchomienie sprzętu i czuwanie nad bezpieczeństwem tej zabawy na świeżym powietrzu. Dzieciom będzie potrzebne ubranie na zmianę: z galowego na sportowe.

7.) Wraz z dzisiejszą niedzielą swoją służbę kończy nasza dotychczasowa kościelna – Pani Paulina Pacholak (studentka teologii ewangelickiej). Rada Parafialna dokonała wyboru nowego kościelnego i gospodarza domu parafialnego, którym został Pan Piotr Tomczak-Janowski. Mam nadzieję, że nowy kościelny bardzo szybko wciągnie się w swoje obowiązki ku pożytkowi całej naszej Parafii. Życzę mu również wiele satysfakcji z tej nowej pracy i służby.

Z kolei naszej dotychczasowej kościelnej bardzo dziękuję za wykonaną pracę na rzecz naszej Parafii w ciągu minionych 2 lat. Na dalszą życiową drogę i służbę w Kościele życzę Pani Paulinie Bożego prowadzenia oraz wytrwałości i mądrości. Niech dobry Bóg błogosławi jej plany i decyzje!

Dzisiejszy poczęstunek w kawiarence parafialnej ufundowała i przygotowała Pani Paulina Pacholak, która w ten sposób żegna się z naszym zborem. Wszystkich serdecznie zapraszam w jej imieniu!

 

ks. dr Dariusz Chwastek