5. Niedziela pasyjna – Judica

Hasło tygodniaSyn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu (Mt 20, 28).

 1.) Serdecznie zapraszam na nabożeństwo pasyjne Słowa Bożego w najbliższy czwartek – 11 kwietnia – o godz. 17.30. Nabożeństwo odbędzie się w sali parafialnej!

2.) Z kolei najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się za tydzień, 14 kwietnia, o godz. 10.00. Będzie to niedziela Palmowa, a nabożeństwo będzie mieć charakter rodzinny. W jego trakcie zaśpiewa również chór parafalny.

Z kolei bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się krótki koncert. Wystąpi Kwintet Dęty Blaszany Filharmonii Narodowej z repertuarem muzyki europejskiej XV–XVII wieku.Gorąco zapraszam.

3.)W poniedziałek 8 kwietnia o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie członków i sympatyków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

4.) Również w poniedziałek 8 kwietnia o godz. 18.00 w kościele Świętej Trójcy przy Pl. Małachowskiego odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne. Odbywa się ono w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych. Zapraszam w imieniu gospodarzy!

5.)We wtorek 9 kwietniabr. o ustalonych porach odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży, w tym dla grupy konfirmacyjnej.

6.) Ponadto, również w najbliższy wtorek bezpośrednio po lekcji religii o godz. 18.15 odbędzie się kolejna próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam.

7.) Wsali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 w środę 10 kwietnia o godz. 18.00 rozpocznie się kolejne Ewangelickie Spotkanie Kobiet. Tym razem w spotkaniu weźmie udział pani kosmetolog  i będzie można  skorzystać z jej dobrych rad. Zapraszam w imieniu gospodarzy!

8.) W piątek 12 kwietnia o godz. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej i studenckiej.

9.) Wczoraj kontynuowaliśmy porządki na terenie posesji parafialnej oraz w kościele. Na apel o włączenie się w tę inicjatywę odpowiedziało ponad 20 osób, które oddawały się intensywnym pracom. W sprzątaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich grup wiekowych – zarówno parafianie, jak i sympatycy naszej Parafii!

Z tego miejsca gorąco dziękuję za Wasze zaangażowanie i wspólnie wykonaną pracę na rzecz naszej Parafii.

10.) Przy wyjściu z kościoła jest do pobrania plan nabożeństw i spotkań parafialnych na kwiecień. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii. 

11.) Dzisiaj bezpośrednio po nabożeństwie w sali parafialnej odbędzie się wiosenny kiermasz odzieżowy. W imieniu Koła Pań gorąco zapraszam!

12.) Jeszcze tylko przez jeden tydzień, a więc do Niedzieli Palmowej będzie trwać 24-ta edycja akcji charytatywnej „Skarbonka diakonijna”, która od 13 lat ma charakter ekumeniczny (jest wspólnie prowadzona przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego).

Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi: „Dar Juniora dla Seniora”.Celem tej akcji jest uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, a także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Przy wyjściu z kościoła, a także w domu parafialnym są dostępne tekturowe skarbonki. Zebrane środki Diakonia chce przeznaczyć na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb.

13.) Jest obecnie czas składania deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych oraz przekazywania 1 % na konkretny, wybrany cel. W tym roku ponownie chcielibyśmy zachęcić do przekazania 1% na rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii!

Żeby 1 % z Państwa podatków trafił do naszej Diakonii parafialnej, należy w swoim formularzu zeznania podatkowego wpisaćnr KRS organu prowadzącego, który posiada status organizacji pożytki publicznego. W naszym przypadku to nr KSR0000260697Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zaś w  w rubryce „Informacje uzupełniające” należałoby wpisać słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w specjalnej ulotce, którą można pobrać przy wyjściu z kościoła lub w domu parafialnym.

14.) Tydzień temu po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne, które dokonało wyboru nowych władz Parafii na 5-letnią kadencję.

Wyniki wyborów do poszczególnych gremiów parafialnych zawiera komunikat wyborczy, który widnieje na tablicy obok.

ks. dr Dariusz Chwastek