W niedzielę 31 marca 2019 r. bezpośrednio po nabożeństwie w kościele odbyło się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, które dokonało wyboru nowych władz Parafii na 5-letnią kadencję.

Ustępująca  Rada Parafialna bardzo dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia wyborów, szczególnie członkom Komisji Skrutacyjnej.

Zgodnie z zapisami prawa kościelnego, zatwierdzenia wyników wyborów dokonuje Rada Diecezjalna, a następnie, w ciągu miesiąca od daty zatwierdzenia wyborów nastąpi wprowadzenie w urzędowanie nowo wybranej Rady Parafialnej. Od tego momentu rozpocznie się nowa kadencja Rady parafialnej oraz pozostałych wybranych wraz z nią gremiów parafialnych.

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów do poszczególnych gremiów parafialnych (podajemy je w kolejności otrzymania największej ilości głosów).

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:
Paweł Jung

Jadwiga Reinstein

Krzysztof Weigle

 

Do Komitetu Parafialnego wybrano następujące osoby:

Filip Niemczyk

Karolina Folgart

Emilia Dziubińska

Anna Rybińska

Paweł Folgart

Barbara Walewska

Jerzy Muszyński

Małgorzata Frysz

Agnieszka Wende-Wünsche

Paweł Krysiński

Michalina Gralak

Jan Patzer

Stanisław Szen

Anna Barańska

Katarzyna Wielondek-Parol

Daniel Podżorski

Grażyna Chęć

Joanna Sztwiertnia

zastępcami zostali:

Marek Jędrzejowski

Marta Kozak-Gołębiowska

Jacek Rózga

Maciej Pietraszczyk

Ewa Rządkowska

 

Do Rady Parafialnej wybrano następujące osoby:

Michał Hucał

Małgorzata Weigle

Dagmara Maciuszko-Gadomska

Jolanta Janowska

Anna Siekacz

Jerzy Rdzanek

 

zastępcami zostali:
Beata Adamiak
Grzegorz Żarnecki

 

Wyborom przewodniczył proboszcz ks. dr Dariusz Chwastek. Protokołowała sekretarz Rady Parafialnej Łucja Cholewik.

Nowo wybranym władzom Parafii ustępująca Rada Parafialna życzy wiele sił do pracy, mądrości i Bożego prowadzenia przez całą kadencję.

 

Rada Parafialna