Niedziela Estomihi

Hasło tygodniaOto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym (Łk 18, 31). 

1.) Najbliższe nabożeństwo odbędzie się w środę 6 marca o godz. 17.30. Będzie to nabożeństwo w Dzień Pokuty i Modlitwy, od którego rozpoczyna się czas pasyjny. Serdecznie zapraszam!

2.) Z kolei nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. odbędzie się w niedzielę za tydzień – 10 marca – o godz. 10.00.

3.) W poniedziałek 4 marca o godz. 18.00 w kościele ewangelicko-reformowanym przy Al. Solidarności 76 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne. Odbywa się ono w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych. Zapraszam w imieniu gospodarzy.

4.)We wtorek 5 marca br. o ustalonych porach odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży, w tym dla grupy konfirmacyjnej.

5.) Ponadto, w najbliższy wtorek bezpośrednio po lekcji religii o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam.

6.) W czwartek 7 marca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie biblijne. Kontynuujemy analizę Objawienia św. Jana (rozważamy 19 rozdział Księgi). Gorąco zapraszam.

7.) W piątek 8 marca o godz. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej i studenckiej.

8.) Przy wyjściu z kościoła można pobrać plan nabożeństw i spotkań parafialnych na marzec. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii. 

9.) Uwadze Zboru polecam bieżący numer biuletynu parafialnego „Nasza Parafia”, który można pobrać przy wyjściu z kościoła. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii.

10.) W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów do Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i Komisji Rewizyjnej, zachęcam do zgłaszania kandydatów do tych trzech gremiów. Ostateczny termin zgłaszania upływa w niedzielę 17 marca o godz. 13.00.

Chcąc ułatwić dokonywanie zgłoszeń, zostały przygotowane odpowiednie druki, za pomocą których również można zgłaszać kandydatów. Wzory zgłoszeń są dostępne w kancelarii parafialnej. Stosownie wypełnione i podpisane zgłoszenie uprzejmie proszę dostarczyć do kancelarii parafialnej!   

11.) Wyborcze Zgromadzenie Parafialne odbędzie się 31 marca br. bezpośrednio po nabożeństwie. 

12.) Jest obecnie czas składania deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych oraz przekazywania 1 % na konkretny, wybrany cel. W zeszłym roku na cele diakonijne tą drogą nasza Parafia otrzymała sumę w wysokości w wysokości 13 648.

W tym roku ponownie chcielibyśmy zachęcić do przekazania 1% na rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii!

Żeby 1 % z Państwa podatków trafił do naszej Diakonii parafialnej, należy w swoim formularzu zeznania podatkowego wpisać nr KRS organu prowadzącego, który posiada status organizacji pożytki publicznego. W naszym przypadku to nr KSR0000260697Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zaś w rubryce „Informacje uzupełniające” należałoby wpisać słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w specjalnej ulotce, którą można pobrać przy wyjściu z kościoła lub w domu parafialnym.

 

ks. dr Dariusz Chwastek