1. Niedziela pasyjna – Invocavit

Hasło tygodniaSyn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie (1 J 3, 8). 

 1.) Serdecznie zapraszam na nabożeństwo pasyjne w najbliższy czwartek o godz. 17.30. Nabożeństwo Słowa Bożego odbędzie się w sali parafialnej!

2.) Z kolei najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się za tydzień, 17 marca, o godz. 10.00. Gorąco zapraszam.

3.)W poniedziałek 11 marca o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie członków i sympatyków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

4.) We wtorek 12 marca br. o ustalonych porach odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży, w tym dla grupy konfirmacyjnej.

5.) Ponadto, również w najbliższy wtorek bezpośrednio po lekcji religii o godz. 18.15 odbędzie się kolejna próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam.

6.)W środę 13 marca br. w domu parafialnym o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Koła Pań i Seniorów. Tematem spotkania będzie Słowenia – kraj którego przedstawicielki są autorkami tegorocznej liturgii Światowego Dnia Modlitwy. Zapraszam!

7.) W piątek 15 marca o godz. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej i studenckiej.

8.) Wraz z dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 24. edycja akcji charytatywnej „Skarbonka diakonijna”, która od 13 lat ma charakter ekumeniczny (jest wspólnie prowadzona przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego).

Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi: „Dar Juniora dla Seniora”.Wskazuje ono na potrzebę międzypokoleniowej solidarności i zwraca uwagę na sytuację ludzi starszych i ich codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dar juniora dla seniora to przykład wrażliwości pokoleń i przesłanie skierowane do przedstawicieli każdej generacji o dostrzeżenie wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych.

Celem tej akcji jest uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, a także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Zebrane środki Diakonia chce przeznaczyć na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Akcję będziemy prowadzić do Niedzieli Palmowej.

9.) Przy wyjściu z kościoła jest do pobrania plan nabożeństw i spotkań parafialnych na marzec. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii. 

10.) Uwadze Zboru polecam bieżący numer biuletynu parafialnego „Nasza Parafia”, który jest do pobrania przy wyjściu z kościoła. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii!

11.) W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów do Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i Komisji Rewizyjnej, zachęcam do zgłaszania kandydatów do tych trzech gremiów. Ostateczny termin zgłaszania upływa w niedzielę za tydzień – 17 marca o godz. 13.00.

Chcąc ułatwić dokonywanie zgłoszeń, zostały przygotowane odpowiednie druki, za pomocą których również można zgłaszać kandydatów. Wzory zgłoszeń są do pobrania w kancelarii parafialnej. Stosownie wypełnione i podpisane zgłoszenie uprzejmie proszę dostarczyć do kancelarii parafialnej!   

12.) Wyborcze Zgromadzenie Parafialne odbędzie się 31 marca br. bezpośrednio po nabożeństwie. 

13.) Jest obecnie czas składania deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych oraz przekazywania 1 % na konkretny, wybrany cel. W zeszłym roku na cele diakonijne tą drogą nasza Parafia otrzymała sumę w wysokości w wysokości 13 648.

W tym roku ponownie chcielibyśmy zachęcić do przekazania 1% na rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii!

Żeby 1 % z Państwa podatków trafił do naszej Diakonii parafialnej, należy w swoim formularzu zeznania podatkowego wpisać nr KRS organu prowadzącego, który posiada status organizacji pożytki publicznego. W naszym przypadku to nr KSR0000260697Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zaś w w rubryce „Informacje uzupełniające” należałoby wpisać słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w specjalnej ulotce, którą można pobrać przy wyjściu z kościoła lub w domu parafialnym.

14.) W poniedziałek 18 marca o godz. 17.30 w sali parafialnej Parafii ewangelicko-reformowanej przy ul. Solidarności 76 A w Warszawie odbędzie się zebranie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja wokół książki „Ewangelicy w Niepodległej”, która ukazała się pod redakcją Ewy Jóźwiak i Michała Karskiego w serii „Biblioteka JEDNOTY”. W dyskusji wezmą udział autorzy niektórych artykułów: prof. dr hab. Karol Karski, dr hab. Jerzy Sojka, dr Ewa Jóźwiak, dr Joanna Kluczyńska, dr Grzegorz Michalak.

Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty. Zapraszam w imieniu organizatorów.

 

ks. dr Dariusz Chwastek