Czwarta Niedziela przed Postem

Hasło tygodnia: “Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!(Ps 66, 5). 

1.) Kolejne nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 17 lutego br. – o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W poniedziałek 11 lutego o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie członków i sympatyków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

3.) We wtorek 12 lutego br. o ustalonych porach odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży, w tym dla grupy konfirmacyjnej.

4.) Ponadto, również w najbliższy wtorek bezpośrednio po lekcji religii o godz. 18.15 odbędzie się kolejna próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam.

5.) W czwartek 14 lutegoo godz. 17.00 odbędzie się spotkanie biblijne. Będziemy kontynuować analizę Objawienia św. Jana (rozważamy 18 rozdział Księgi). Gorąco zapraszam.

6.) W piątek 15 stycznia o godz. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej i studenckiej.

7.)Sprawozdawcze wspólne zebranie Komitetu Parafialnego i Rady Parafialnej odbędzie się w środę 20 lutego o godz. 17.30.

8.) Przy wyjściu z kościoła jest do pobrania plan nabożeństw i spotkań parafialnych na luty. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii.

9.)W związku z tym, że nie odbyły się w grudniu minionego roku wybory do Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i Komisji Rewizyjnej, w imieniu Rady parafialnej ogłaszam, że nowy termin wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 marca 2019 r.      

Jest więc obecnie czas na zgłaszanie kandydatów do trzech gremiów parafialnych. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa w niedzielę 17 marca o godz. 13.00.

Chcąc nieco ułatwić dokonywanie zgłoszeń, zostały przygotowane odpowiednie druki, za pomocą których również można dokonywać zgłoszeń. Wzory zgłoszeń są do pobrania w kancelarii parafialnej. Stosownie wypełnione i podpisane zgłoszenie uprzejmie proszę dostarczyć do kancelarii parafialnej!   

10.) Wyborcze Zgromadzenie Parafialne odbędzie się 31 marca br. bezpośrednio po nabożeństwie. 

11.) Uwadze Zboru polecam kolejny nr „Zwiastuna Ewangelickiego” oraz inne czasopisma i publikacje książkowe, które znajdują się w punkcie z literaturą przy wyjściu z kościoła. 

12.) W            poniedziałek 18 lutego br. o godz. 17.30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbędzie się zebranie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Podczas spotkania państwo Ewa i Wojciech Baranowieprzedstawią prezentację filmową z własnym komentarzem o Syrii z czasów poprzedzających rozpoczęcie działań wojennych toczących się tam od kilku lat. Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty. Zapraszam w imieniu organizatorów.

13.)W imieniu Rady Parafialnej bardzo dziękuję wszystkim osobom, które uregulowały swoje składki kościelne za miniony oraz za bieżący rok!

 

ks. dr Dariusz Chwastek