HASŁO ROKU: „Szukaj pokoju i dąż do niego”. (Ps 34, 15)

HASŁO MIESIĄCA: „Bóg mówi: Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią”. 1 Mż 9,13

1 stycznia – Nowy Rok                                                             godz. 16.00 nabożeństwo komunijne                                        ks. dr Dariusz Chwastek

 

6 stycznia – Święto Epifanii                                                      godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                     ks. dr Dariusz Chwastek

 

13 stycznia – 1. Niedziela po Epifanii                                   godz. 10.00

                        nabożeństwo komunijne                                      diakon Marta Zachraj

 

20 stycznia – 2. Niedziela po Epifanii                                    godz. 10.00

  nabożeństwo komunijne                                     ks. dr Dariusz Chwastek

 

27 stycznia – 3. Niedziela po Epifanii                                    godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                     ks. dr Dariusz Chwastek

 

3 lutego – Ostatnia Niedziela po Epifanii                              godz. 10.00

                   nabożeństwo komunijne                                            ks. dr Dariusz Chwastek