Ostatnia Niedziela po Epifanii

Hasło tygodniaNad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą(Iz 60,2)

1.) Kolejne nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 3 lutego br. – o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) Dzisiaj o godz. 16.00 w kościele odbędzie się „Nadzwyczajny Koncert Jubileuszowy” z okazji 20-lecia działalności koncertowej zespołu „LA TEMPESTA”

 Podczas koncertu zostanie odtworzone oratorium w trzech częściach pt. „Mesjasz” Georga Friedricha Haendla.

Wystąpią soliści, chór i orkiestra barokowa „LA TEMPESTA”. WSTĘP WOLNY. Serdecznie zapraszam!

3.) W związku z trwającymi feriami zimowymi nie odbywają się zarówno lekcje religii dla dzieci i młodzieży, spotkania dla młodzieży, jak i próby chóru parafialnego oraz spotkania biblijne.

4.) Sprawozdawcze wspólne zebranie Rady Parafialnej i Komitetu Parafialnego odbędzie się w środę 20 lutego o godz. 17.30.

5.) W punkcie z literaturą nadal są do nabycia „Kalendarze Ewangelickie”w postaci książkowej oraz przewodnik po czytaniach biblijnych na cały rok 2019 „Z Biblią na co dzień”.

6.) Zachęcam również do prenumeraty „Zwiastuna Ewangelickiego“ w roku 2019. Osoby chętne mogą zgłosić się kancelarii parafialnej lub bezpośrednio w punkcie z literaturą i uiścić opłatę.

7.) Uwadze Zboru polecam czasopisma i publikacje książkowe, które znajdują się w punkcie z literaturą przy wyjściu z kościoła. 

8.) W imieniu Rady Parafialnej uprzejmie proszę parafian, którzy jeszcze tego nie uczynili, o uregulowanie zaległych składek parafialnych za rok 2018 w terminie do 30 stycznia (a więc do najbliższej środy) 2019 roku.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu Parafialnego, opóźnienie we wpłacie składki za dany rok powoduje utratę biernego prawa wyborczego na kolejne 3 lata (2019-2021), a utratę prawa głosu i czynnego prawa wyborczego w obecnym 2019 roku. Składkę kościelną można uiścić gotówką w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto parafii.

Jednocześnie Rada Parafialna bardzo dziękuje wszystkim osobom, które już uregulowały swoje składki kościelne za miniony oraz bieżący rok!

 

ks. dr Dariusz Chwastek