Pierwsza Niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego

Hasło tygodniaCi, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi(Rz 8, 14).

1.) Kolejne nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 20 stycznia br. – o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W poniedziałek 14 stycznia o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie członków i sympatyków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

3.) We wtorek 15 stycznia br. o ustalonych porach odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży, w tym dla grupy konfirmacyjnej.

4.) Ponadto, również w najbliższy wtorek bezpośrednio po lekcji religii o godz. 18.15 odbędzie się kolejna próba chóru parafialnego. Gorąco zapraszam.

5.)W środę 16 stycznia br. w domu parafialnym o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie Warszawskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Zapraszam w imieniu organizatorów!

6.) W czwartek 17 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie biblijne. Będziemy rozważać 17 i 18 rozdział Objawienia św. Jana. Gorąco zapraszam.

7.) W piątek 18 stycznia o godz. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej i studenckiej.

8.) Również w piątek 18 stycznia rozpocznie się doroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Program warszawskiego tygodnia powszechnej modlitwy znajduje się na tablicy informacyjnej w domu parafialnym oraz na stronie internetowej naszej Parafii.

9.) Z kolei w punkcie z literaturą nadal są do nabycia „Kalendarze Ewangelickie”w postaci książkowej oraz przewodnik po czytaniach biblijnych na cały rok 2019 „Z Biblią na codzień”.

10.) Po raz kolejny chciałabym również zachęcić do prenumeraty „Zwiastuna Ewangelickiego“ w roku 2019. Osoby chętne mogą zgłosić się kancelartii parafialnej lub bezpośrednio w punkcie z literaturą i uiścić opłatę.

11.)W imieniu Rady Parafialnej uprzejmie proszę parafian, którzy jeszcze tego nie uczynili, o uregulowanie zaległych składek parafialnych za rok 2018 w terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu Parafialnego, opóźnienie we wpłacie składki za dany rok powoduje utratę biernego prawa wyborczego na kolejne 3 lata (2019-2021), a utratę prawa głosu i czynnego prawa wyborczego w obecnym 2019 roku. Składkę kościelną można uiścić gotówką w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto parafii.

Jednocześnie Rada Parafialna bardzo dziękuje wszystkim osobom, które już uregulowały swoje składki kościelne za miniony oraz bieżący rok!

12.) W poniedziałek 21 stycznia br. o godz. 17.30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbędzie się zebranie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Gościem spotkania będzie dr hab. Andrzej Mężyński, który wygłosi prelekcję pt. „Polscy ewangelicy w świecie książki”.

Andrzej Mężyńskiw latach 1961-2003 pracował w bibliotekach naukowych, między innymi w Bibliotece  Kórnickiej PAN, później w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i Bibliotece Sejmowej.  W latach 2003-2009 był profesorem w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu  Wrocławskiego.

Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty! Zapraszam w imieniu organizatorów.

 

ks. dr Dariusz Chwastek