Narodziło się nam Dziecko, Syn został nam dany, a na Jego barkach spoczęło panowanie. Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju (Iz 9, 5).

Drogie Siostry, drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

Szanowni Państwo!

Podczas Świąt Bożego Narodzenia po raz kolejny w niepowtarzalny sposób przeżywamy radość obcowania z najbliższymi nam osobami i doświadczamy przynależności do społeczności ogarniającej wielu ludzi.

Nawiązując do pięknego zwyczaju obdarowywania się dobrymi życzeniami, proszę przyjąć od nas w imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie najlepsze życzenia spokojnych świątecznych dni, a także wielu głębokich refleksji i przeżyć wynikających z przesłania związanego z Betlejem, gdzie sam Bóg w Jezusie stał się człowiekiem – naszym bratem – i nieustannie pragnie nam towarzyszyć w życiu. Niechaj On będzie dla nas zawsze źródłem nowych pokładów sił, miłości i odwagi w życiu!

W imieniu pracowników i wolontariuszy naszej Parafii życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a na każdy dzień Nowego 2019 Roku – dobrego zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz nadziei i pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń!

ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz

Paweł Niemczyk, prezes Rady Parafialnej

 

Warszawa, Boże Narodzenie A.D. 2018

Wnętrze prawosławnej Bazyliki Narodzenia
Pańskiego w Betlejem - miejsce pielgrzymek chrześcijan z całego
świata. Zdjęcie zrobione podczas tegorocznej wycieczki luteran do
Ziemi Świętej. Fot. Jolanta Szafrańska, 2018

Wnętrze prawosławnej Bazyliki Narodzenia
Pańskiego w Betlejem – miejsce pielgrzymek chrześcijan z całego
świata. Zdjęcie zrobione podczas tegorocznej wycieczki luteran do
Ziemi Świętej. Fot. Jolanta Szafrańska, 2018