Hasło miesiąca: „Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie

moje nie jest zakryte przed Tobą”(Ps 38, 10).

7 października – 19. Niedziela po Trójcy Świętej                godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                               mgr teol. Marta Zachraj

  1. dr Dariusz Chwastek

 

14 października – 20. Niedziela po Trójcy Świętej              godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                             ks. dr Dariusz Chwastek

 

20 października – Pamiątka Reformacji                                godz. 17.00

nabożeństwo Słowa Bożego                     ks. dr Dariusz Chwastek

nabożeństwo zostanie nagrane przez Polskie Radio – II program 

 

21 października – 21. Niedziela po Trójcy Świętej              godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                             mgr teol. Marta Zachraj

  1. dr Dariusz Chwastek

 

28 października – 22. Niedziela po Trójcy Świętej              godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                             ks. dr Dariusz Chwastek

 

31 października – Pamiątka Reformacji                                godz. 17.30

nabożeństwo Słowa Bożego                    ks. dr Dariusz Chwastek

 

4 listopada – 23. Niedziela po Trójcy Świętej                       godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                     ks. dr Dariusz Chwastek