15. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodniaWszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie(1 P 5, 7). 

1.)Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 16 września o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam!    

2.) W związku z nowym rokiem szkolnym dzisiaj bezpośrednio po nabożeństwie w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami. Wspólnie z Panią Katarzyną Folgartbędziemy chcieli zaplanować lekcje religii dla dzieci i młodzieży, którzy w nowym roku szkolnym będę uczęszczać do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego działającego przy naszej Parafii.

3.) Wponiedziałek 10 września o godz. 17.30odbędzie się spotkanie członków i sympatykówbyłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

4.)We wtorek 11 września br. o godz. 18.15 odbędzie się pierwsza po przerwie wakacyjnej próbachóru parafialnego. Gorąco zapraszam chórzystów i chórzystki oraz zachęcam do dołączenia do chóru te osoby, które chciałyby się włączyć w taką aktywną formę działalności parafialnej! Jest na to bardzo dobry moment!

5.)W środę 12 września br. o godz. 17.30 odbędzie sięzebranie Rady Parafialnej, na które serdecznie zapraszam członków Rady.

6.) W czwartek 13 września br. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie biblijne, podczas którego będziemykontynuować analizę Objawienia św. Jana (rozważamy 13 rozdział Księgi).

7.)W piątek 14 września ogodz. 18.00w sali parafialnej odbędzie się spotkanie młodzieży szkolnej i studenckiej. Zapraszam wszystkich, a więc zarówno osoby, które dotychczas regularnie uczestniczyły w tych spotkaniach, jak również te, które dotąd nie miały okazji uczestniczyć w pracach grupy młodzieżowej. Zapraszam gorąco!

8.) Uwadze Zboru polecam plan nabożeństw i spotkań we wrześniu. Jak zwykle, plan jest do pobrania przy wyjściu z kościoła oraz dostępny jest na stronie internetowej Parafii.

9.) W poniedziałek 17 września o godz.17.30odbędzie się zebranieWarszawskiego OddziałuPolskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W ramach spotkania dr Grzegorz Michalakwygłosi prelekcję pt. „Ewangelicy reformowani wileńscy i warszawscy w okresie międzywojennym. Doświadczenia z kwerendy naukowej”. W drodze wyjątku spotkanie odbędzie się w siedzibie Parafii Ewangelicko-Reformowanej przy Al. Solidarniości 76A.Zapraszam w imieniu organizatorów.

 

ks. dr Dariusz Chwastek