Dziękczynne Święto Żniw 

Hasło tygodniaOczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie (Ps 145, 15). 

1.) Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 7 października o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.)W poniedziałek 1 październikao godz. 18.00w kościele Św. Trójcy przy Pl. Małachowskiego w Warszawie odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne Słowa Bożego. Towarzyszy mu hasło:„Wieloznaczność szalom – modlitwa o pokój”.

3.)We wtorek 2 października br.o ustalonych porach odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży.

4.)Po lekcjach o godz. 18.15 odbędzie się kolejna próbachóru parafialnego. Gorąco zapraszam chórzystów i chórzystki oraz zachęcam do dołączenia do chóru te osoby, które chciałyby się włączyć w taką aktywną formę działalności parafialnej! Jest na to bardzo dobry moment!

5.)W środę 3 październikazapraszam do domu parafialnego na wspólnespotkanieKoła Seniorów i Koła Pań. Zebranie rozpocznie się o godz. 16.30.

6.)W czwartek 4 października br. o godz. 17.00 zapraszamnakolejne spotkanie biblijne. Kontynuujemy analizę Objawienia św. Jana (rozważamy czternasty rozdział Księgi).

7.)W piątek 5 października o godz. 18.00odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej i studenckiej. Zapraszam wszystkich, a więc zarówno osoby, które dotychczas regularnie uczestniczyły w tych spotkaniach, jak również te, które dotąd nie miały okazji uczestniczyć w pracach grupy młodzieżowej.

8.) Uwadze Zboru polecam plan nabożeństw i spotkań w październiku. Jak zwykle, plan jest do pobrania przy wyjściu z kościoła oraz dostępny jest na stronie internetowej Parafii.

9.) Podobnie polecam nowy numer biuletynu parafialnego „Nasza Parafia”. Gorąco dziękuję zarówno autorom za przygotowanie swoich tekstów, jak i paniom, które koordynowały prace redakcyjne. Jak zwykle, biuletyn jest do pobrania przy wyjściu z kościoła. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii.

10.)Bardzo serdecznie dziękuję Paniom Annie Dutce i Mirosławie Garczarek oraz członkom ich rodzin za piękne przygotowanie ołtarza na dzisiejsze nabożeństwo!

Dziękuję również Panu Pawłowi Folgartowi za zaopatrzenie nas w odpowiednią ilość chlebków, które zostaną rozdane przez dzieci wszystkim uczestnikom nabożeństwa!

11.)Jak zwykle w trakcie Dziękczynnego Święta Żniw zapraszam do udziału w pikniku parafialnym. Jestem przekonany, że każda osoba znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.

Na przykład Koło Pań wczoraj przygotowało tradycyjne leczo, wypieki i przetwory! Odbywać się też będzie wyprzedaż garażowa.

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym Osobom, które poświęciły wczoraj swój czas i energię na prace przygotowawcze do dzisiejszego świętowania.

12.)Na prośbęZarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wiekuprzekazuję zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 9 października 2018 r. o godzinie 14.00 w nowej siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawieprzy ul. Broniewskiego 48 (wejście od ul. Romaszewskiego).     

13.)Po dzisiejszym nabożeństwie o godz. 12.15 odbędzie się koncert puzonów historycznych. Wystąpią dwa zespoły puzonistów: TROMBASTIC I MUSICA TROMBONATA wraz z GOŚCMI SPECJALNYMI. Koncert poprowadzi pan Piotr Dąbrowski. Gorąco zapraszam na tę muzyczną ucztę!

 

ks. dr Dariusz Chwastek