16. Niedziela po Trójcy Świętej

 Hasło tygodnia„Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię” (2 Tm 1, 10).

1.)Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą odbędzie się w niedzielę za tydzień – 23 września o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam!    

2.) W poniedziałek 17 (w trzeci poniedziałek miesiąca) Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zaprasza osoby chętne – bez ograniczeń wiekowych – które chciałyby wspólnie, towarzysko pośpiewać znane utwory patriotyczne, ludowe, biesiadne itp. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali nr 1 przy ul. Kredytowej 4.

3.) Również jutro, w poniedziałek, o godz. 17.30 odbędzie się zebranie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W ramach spotkania dr Grzegorz Michalakwygłosi prelekcję pt. „Ewangelicy reformowani wileńscy i warszawscy w okresie międzywojennym. Doświadczenia z kwerendy naukowej”. W drodze wyjątku spotkanie odbędzie się w siedzibie Parafii Ewangelicko-Reformowanej przy Al. Solidarniości 76A. Zapraszam w imieniu organizatorów.

4.) Lekcje religii dla dzieci i młodzieży w naszym Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym odbywają się w niedzielę oraz we wtorki o ustalonych porach. Podobnie we wtorki o godz. 17.00 odbywają się zajęcia dla grupy konfirmacyjnej.

5.)Ponadto,we wtorek 18 września bezpośrednio po lekcji religii odbędzie się kolejna próbachóru parafialnego. Gorąco zapraszam chórzystów i chórzystki oraz zachęcam do dołączenia do chóru te osoby, które chciałyby się włączyć w taką aktywną formę działalności parafialnej!

6.)W czwartek 20 września zapraszam na kolejnespotkanie biblijne ogodz. 17.00. Będziemykontynuować analizę Objawienia św. Jana (nadal rozważamy 13 rozdział Księgi).

7.)W związku z Ogólnopolskim Zjazdem Młodzieży Ewangelickiej (w tym roku odbywa się w Parafii ewangelickiej w Świdnicy), w którym będą uczestniczyć młodzi ludzie z naszej Parafii,spotkanie młodzieży w piątek21 września nie odbędzie się.

8.) Chciałbym również nawiązać do spraw remontowych. Otóż w okresie wakacyjnym zrealizowaliśmy jeden z dwóch celów remontowych w bieżącym roku budżetowym, który polegał na powiększeniu parkingu w ogrodzie parafialnym. Z kolei drugie zadanie jest związane z pracami remontowo-modernizacyjnymi przy fundamentach domu parafialnego. W trakcie tych prac okazało się, musimy nieco zwiększyć ich zakres, co z kolei przekłada się na większe koszty. Stąd w imieniu Rady parafialnej chciałbym zwrócić się do Zboru z gorącą prośbą o udzielenie wsparcia finansowego dla tego konkretnego zadania. Ewentualne ofiary można wpłacać na konto parafialne(nr 51 1020 1068 0000 1802 0000 0315)lub bezpośrednio w kancelarii parafialnej.

Uprzejmie proszę o rozważenie również ewentualności nieco wcześniejszego opłacenia podatku kościelnego (tzw. składki kościelnej), którą część z nas uiszcza pod koniec danego roku.

Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie finansowe!

Ufam, że konkretny efekt prac remontowych będzie widoczny już w najbliższą niedzielę!                  

 

ks. dr Dariusz Chwastek