1. Niedziela po Wielkanocy –Quasimodogeniti

Hasło tygodnia„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 P 1, 3).

1.) Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. odbędzie się w niedzielę za tydzień – 15 kwietnia br. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W poniedziałek9 kwietnia o godz. 18.00w kościele ewangelicko-reformowanym przy Al. Solidarności 76 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne. Odbywa się ono w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych.Zapraszam w imieniu gospodarzy.

3.) Również w poniedziałek 9 kwietniao godz. 17.30w naszym domu parafialnym odbędzie się spotkanie członków i sympatykówbyłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

4.) We wtorek 10 kwietnia br. o ustalonych porach odbędą się zarówno lekcje religii dla dzieci i młodzieży, jak i kolejna próbachóru parafialnego o godz. 18.15. Chórzystki i chórzystów serdecznie zapraszam.

5.)W środę 11 kwietniao godz. 18.00 odbędzie sięzebranie Rady Parafialnej, na które serdecznie zapraszam członków Rady.

6.) Wczwartek 12 kwietnia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie biblijne. Będziemykontynuować analizę Objawienia św. Jana. Serdecznie zapraszam!

7.)W piątek13 kwietnia ogodz. 18.00w sali parafialnej odbędzie się spotkanie dla młodzieży licealnej i studenckiej.

8.) W sobotę 14 kwietnia od godz. 10.00 odbędzie się sprzątanie posesji parafialnej i kościoła. Jak co roku na wiosnę Rada Parafialna serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby do włączenia się w tę inicjatywę. Będziemy mieć okazję wykonania wspólnej pracy na rzecz naszej Parafii!

9.)W niedzielę za tydzień po nabożeństwie w sali parafialnej odbędzie się kiermasz odzieżowy, który organizuje Koło Pań. Przygotowania do kiermaszu będą mieć miejsce w najbliższą sobotę 14 kwietnia od godz. 10.00. Każda para rąk do pomocy będzie mile widziana – imieniu Koła Pań zapraszam do współpracy!

10.)W związku z loterią fantowąplanowaną na 13 maja br. Koło Pańzwraca się z prośbą o przynoszenie przedmiotów, które będą pomocne w organizacji loterii. Na rzeczy będziemy oczekiwać do końca kwietnia. W imieniu Koła Pań dziękuję za pomoc!

11.) Uwadze Zboru polecam kwietniowyplan nabożeństw i spotkań parafialnych, który jest do pobrania przywyjściu z kościoła. Jest także dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parafii.

12.)Ponadto, polecam także bieżącynumer biuletynu parafialnego – „Nasza Parafia” oraz aktualny nr„Zwiastuna Ewangelickiego” łącznie z innymiczasopismami i publikacjami, które znajdują się w punkcie z literaturą przywyjściu z kościoła.

13.)Zapraszam również na ekumeniczny koncert chóralny „Zbawienie przyszło przez krzyż“, który odbędzie się w niedzielę za tydzień, 15 kwietnia br., o godz. 17.00 w Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Warszawie przy ul. Wolskiej 186 w Warszawie. Wśród czterech chórów wystąpi również Chór Młodzieżowy z naszej Parafii! Serdecznie zapraszam.

14.) Do końca kwietniaskładamy deklaracje podatkowe w Urzędach Skarbowych oraz przekazywania 1 % na jakiś konkretny, wybrany cel.

W tym roku ponownie chciałbym zachęcić do przekazania 1% na rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii.

Żeby jednak 1 % z Państwa podatków trafił do naszej diakonii parafialnej, niezbędne będzie wpisanie w swoim formularzu zeznania podatkowego nr KRS organu prowadzącego, który posiada status organizacji pożytku publicznego. W naszym przypadku to nr0000260697 Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zaś w  w rubryce „Informacje uzupełniające” należy wpisać słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w specjalnej ulotce, którą można pobrać przy wyjściu z kościoła lub w domu parafialnym.

15.) W poniedziałek 16 kwietnia br. o godz. 17.30 w w siedzibie zboru ewangelicko-metodystycznego, w sali parafialnej (przy kaplicy Dobrego Pasterza) ul. Mokotowska 12 (I piętro), odbędzie się zebranie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Ks. Zbigniew Kamiński – proboszcz parafii – przedstawi historię zboru metodystycznego w Warszawie.Zapraszam w imieniu organizatorów.

ks. dr Dariusz Chwastek